Thí điểm dịch vụ công đăng ký cấp sao trích lục bản án trong hồ sơ vụ án

VietTimes -- Theo đó, có 18 Tòa án nhân dân được thực hiện thí điểm dịch vụ công trực tuyến đăng ký cấp sao trích lục bản án, tài liệu trong hồ sơ vụ án gồm: Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh và Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ.
Người dân được sử dụng dịch vụ công trực tuyến (ảnh minh họa)
Người dân được sử dụng dịch vụ công trực tuyến (ảnh minh họa)

Cụ thể, các tòa án nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương gồm: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Hải Dương, Nam Định, Lai Châu, Tiền Giang, Đồng Nai, Tây Ninh, Lâm Đồng, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế, Đắk Lắk.

Vụ Tổng hợp Tòa án nhân dân tối cao chịu trách nhiệm phối hợp với Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện thí điểm dịch vụ công trực tuyến đăng ký cấp sao trích lục bản án, tài liệu trong hồ sơ vụ án tại các đơn vị; hướng dẫn, hỗ trợ, kiểm tra các đơn vị Tòa án nhân dân triển khai, áp dụng đúng quy trình, có hiệu quả dịch vụ công trực tuyến đăng ký cấp sao trích lục bản án, tài liệu trong hồ sơ vụ án; chủ trì, phối hợp với các đơn vị Tòa án liên quan tiến hành đánh giá kết quả thực hiện để báo cáo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.