Thêm “nhân tài” ở Đà Nẵng phải ra hầu tòa

VietTimes -- Sau khi một loạt "nhân tài" được đào tạo theo Đề án 922 (Đề án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao) của Đà Nẵng bị khởi kiện, thì sáng 30/6, thêm một "nhân tài" nữa bị đưa ra tòa vì "học loại Trung bình" nhưng không bồi hoàn kinh phí.
Liên tiếp sau một loạt "nhân tài" được đào tạo theo Đề án 922 (Đề án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao) của Đà Nẵng bị khởi kiện ra tòa
Liên tiếp sau một loạt "nhân tài" được đào tạo theo Đề án 922 (Đề án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao) của Đà Nẵng bị khởi kiện ra tòa

Theo đó, TAND TP Đà Nẵng tiếp tục đưa ra xét xử vụ kiện “nhân tài” do Trung tâm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao TP Đà Nẵng khởi kiện yêu cầu Nguyễn Trương Quỳnh Như và gia đình liên đới bồi thường kinh phí đào tạo với số tiền gần 400 triệu đồng cho thành phố vì vi phạm hợp đồng.

Theo hồ sơ, "nhân tài" Như được UBND Đà Nẵng phê duyệt cho tham gia Đề án 922 (Đề án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao) và theo học chuyên ngành Cử nhân Luật, Kinh tế, Quản lý tại Đại học Lille 1- Cộng hòa Pháp, thời gian học 03 năm, bắt đầu từ tháng 09/2011.

Trong quá trình học tập, Như có 03 học kỳ liên tiếp loại Trung bình, tức là đã vi phạm quy định của Đề án và hợp đồng đào tạo. Tuy nhiên,  xét thực tế khách quan tình hình học tập của khối ngành kinh tế tại Đại học Lille 1 và xét gia đình chị Như đang gặp hoàn cảnh khó khăn (ba của chị Như đang bị điều trị bệnh), UBND TP đã đồng ý cho Như tiếp tục tham gia Đề án.

Tuy nhiên, tháng 7/2013, sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, xếp loại bậc đại học của Như vẫn là loại Trung bình. Chiếu theo quy định Đề án và Hợp đồng đào tạo, khi kết quả học tập cuối khóa không đạt từ loại Khá trở lên thì người theo học sẽ bị đưa ra khỏi Đề án và cùng đại diện gia đình có trách nhiệm bồi hoàn 50% tổng kinh phí đào tạo đã được nhận kể từ khi tham gia Đề án trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận được văn bản xử lý của cơ quan có thẩm quyền.

Theo đó, chị Như cùng gia đình chịu trách nhiệm bồi thường 50% toàn bộ kinh phí đã nhận từ ngân sách thành phố kể từ khi tham gia Đề án, với số tiền 392,7 triệu đồng trước ngày 30/11/2014. Song quá thời hạn yêu cầu bồi hoàn, Như và gia đình vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ về việc nộp số tiền trên vào ngân sách thành phố theo quy định. Trước sự việc, Trung tâm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao TP Đà Nẵng đã khởi kiện vụ việc ra toàn.

Được biết, Trung tâm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao Đà Nẵng đã cử 629 lượt người đi học trong nước và nước ngoài theo Đề án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Trong quá trình thực hiện, Trung tâm đã xử lý vi phạm hợp đồng và xin ra khỏi Đề án 83 người. Trong đó, 44 người xin ra khỏi Đề án và 39 trường hợp vi phạm hợp đồng. Có 60 trường hợp đã bồi hoàn kinh phí đào tạo và 13 trường hợp đã khởi kiện ra toà dân sự với tổng kinh phí phải bồi hoàn hơn 20 tỷ đồng.