The Washington Post: Mỹ sử dụng tàu ngầm cho hoạt động thông tin bí mật

Báo Mỹ The Washington Post nói về việc Hoa Kỳ đã tiến hành hoạt động tin tặc chống lại các nước khác với sự hỗ trợ của tàu ngầm như thế nào.
Mỹ sử dụng tàu ngầm cho hoạt động thông tin bí mật?
Mỹ sử dụng tàu ngầm cho hoạt động thông tin bí mật?

"Trong thực tế, tàu ngầm là một thành phần quan trọng trong hoạt động chiến lược mạng của Mỹ. Tàu ngầm bảo vệ đất nước khỏi các cuộc tấn công không gian mạng, và, thú vị hơn, đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện hoạt động tin tặc. Trong một cuộc họp gần đây tại Washington, hai đại diện của Hải quân Hoa Kỳ đã kể về điều đó, — The Washington Post viết.

Từ những năm 70, chính phủ Mỹ đã sử dụng tàu ngầm để nối trái phép với cáp ngầm của Lực lượng vũ trang Liên Xô.

Các tác giả lưu ý rằng Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA), Hoa Kỳ "tiếp tục truyền thống này."
Năm ngoái ấn bản trực tuyến Gawker cũng đã viết về thực tế rằng Hoa Kỳ có mạng lưới tàu ngầm "hacker".

Đặc biệt, họ đề cập đến tàu ngầm USS Annapolis. Tàu này và "các chị em" của nó là "các gián điệp phá hoại loại mới nhất của chiến tranh mạng" chuyên bẻ khóa các mạng khác bằng cách sử dụng ăng-ten đặt trên các cột buồm.

Washington muốn đi xa hơn nữa để biến tàu ngầm của họ thành căn cứ cho máy do thám tàu ngầm không người lái, có thể đến bờ biển nước ngoài can thiệp hoặc xâm nhập vào mạng.