Thay Tổng Giám đốc Tổng công ty Xi măng Việt Nam

VietTimes -- Ngày 31/8, ông Bùi Hồng Minh, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Xi măng Việt Nam (Vicem) đã được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc thay cho ông Trần Việt Thắng đã được cho thôi nắm giữ chức vụ này.

Vicem bất ngờ thay Tổng Giám đốc - Ảnh: Như Ý/Tiền phong.

Vicem bất ngờ thay Tổng Giám đốc - Ảnh: Như Ý/Tiền phong.

Quyết định trên được đưa ra sau khi Ban cán sự Đảng Bộ Xây dựng có cuộc họp mấy ngày trước đó về tình hình sản xuất, kinh doanh và vấn đề nhân sự tại Vicem. Thông tin trên cũng vừa được một lãnh đạo Tổng Cty Xi măng Việt Nam xác nhận với cơ quan báo chí.

Ông Bùi Hồng Minh, sinh năm 1971 đã nắm giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Vicem từ năm 2013 đến nay. Trước đó, ông Minh có thời gian dài làm việc tại Công ty Xi măng Bút Sơn qua nhiều chức vụ khác nhau và chức vụ cao nhất là Tổng giám đốc.

Đầu tháng 3/2017, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có văn bản yêu cầu Bộ Xây dựng kiểm tra, làm rõ thông tin Tổng công ty Xi măng Việt Nam sai phạm, thua lỗ hàng nghìn tỷ đồng.

Theo kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Xây dựng đã được công bố, kết quả thanh tra tính đến tháng 10/2016 tại 20 công ty trực thuộc Vicem đã phát hiện nhiều sai phạm. Các công ty này phải khắc phục hơn 326 tỷ đồng nộp các khoản thuế nợ vào ngân sách Nhà nước.

Toàn bộ 20 công ty được thanh tra đã khắc phục, thu hồi, giảm các khoản công nợ phải thu lên tới 3.121 tỷ đồng. Tuy nhiên, tính đến thời điểm 31/12/2015, số công nợ phải thu của 20 công ty trực thuộc Vicem vẫn còn hơn 937 tỷ đồng.

Quá trình thanh tra cũng cho thấy, các khoản phải thu tại 12 công ty thành viên ngày càng tăng, 5 công ty không bảo đảm khả năng thanh toán nợ ngắn hạn, 10 công ty có tốc độ gia tăng vốn năm 2015 thấp hơn năm 2014.

Ngoài ra, theo kết luận thanh tra, các khoản phải thu trong tổng tài sản tại 12 công ty thuộc Vicem ngày càng tăng chứng tỏ vốn của 12 công ty ngày càng bị chiếm dụng nhiều. Bên cạnh đó có 5 công ty không đảm bảo khả năng thanh toán nợ ngắn hạn, 10 công ty có tốc độ gia tăng vốn năm 2015 thấp hơn năm 2014.