Thảo luận Luật PPP: “Đừng sợ dân giàu, các đồng chí ạ!”

Đừng sợ dân giàu, các đồng chí ạ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh khi thảo luận tại tổ về dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) sáng 11/11.
Thủ tướng Nguyễn Xuên Phúc phát biểu tại tổ - Ảnh: Quang Phúc.
Thủ tướng Nguyễn Xuên Phúc phát biểu tại tổ - Ảnh: Quang Phúc.

Về sự cần thiết phải có luật này, người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, đến nay, Đảng, Quốc hội và chúng ta đều nhận thức cần thiết phải xã hội hóa.

Tất cả các nhà đầu tư đều hỏi: ông muốn chúng tôi làm, vậy có luật pháp gì không? Trước mình mới làm cấp nghị định thôi, nhưng họ không tin nghị định, họ tin luật. Phải có luật thì họ mới làm vì luật mới bảo vệ cho nhà đầu tư, để xã hội hóa, kêu gọi tư nhân đầu tư, Thủ tướng nói. 

Vai trò của Nhà nước trong một số lĩnh vực cần phải thấp xuống, còn vai trò của tư nhân phải cao hơn trong một số lĩnh vực mà chúng ta không cần thiết đầu tư công, Thủ tướng nhấn mạnh.

Xây dựng Luật PPP, theo Thủ tướng để đất nước kêu gọi nhiều nguồn lực phát triển, đây là hướng đi hết sức cần thiết và là quá trình tư duy của Đảng và Nhà nước ta, để có nhiều nguồn lực phát triển đất nước.

Trong dân nguồn lực còn rất lớn, nhưng chưa có luật pháp bảo vệ họ thì họ không bỏ ra đâu. Chúng ta vẫn nói Hiến pháp bảo vệ quyền sở hữu, quyền tài sản, quyền công dân rất lớn. Nhưng phải có luật pháp cụ thể, không có luật pháp thì làm sao người ta bỏ ra được. Vậy nên Đảng, Chính phủ, Quốc hội đều thúc đẩy luật PPP ra đời, ông Nguyễn Xuân Phúc nói.

Với dự án luật này, người đứng đầu Chính phủ cũng nhấn mạnh, về kinh tế thì hai bên đều phải có lợi, hướng như vậy mới có thể kêu gọi người dân, các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư. Phải nhanh về thủ tục, thuận lợi trong quản lý, minh bạch, khách quan.

"Hiện nay, do chồng chéo, vướng mắc của luật pháp nên người ta chưa nhiệt huyết khi đầu tư vào Việt Nam. Tôi nói nhiều lần, thể chế bây giờ rất quan trọng. Nếu gỡ được thể chế thì không khí đầu tư rất tốt. Nếu cứ giữ tư duy lạc hậu thì không thể phát triển đất nước được.

Đừng sợ dân giàu, các đồng chí ạ", Thủ tướng phát biểu.

Theo lãnh đạo Chính phủ thì bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư tư nhân để họ yên lòng là rất quan trọng. Vì thế thủ tục phải thuận lợi, mang tính thị trường.

Thuyền lên nước lên. Quan điểm thị trường này phải rất rõ trong luật mới được. Kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa cái chính nằm ở đây, Thủ tướng phát biểu.

Thông điệp tiếp theo từ người đứng đầu Chính phủ là tất cả các lĩnh vực quan trọng đều phải mở ra để thu hút doanh nghiệp.

Chúng ta muốn Nhà nước và tư nhân cùng làm, trừ những việc mà Nhà nước phải nắm yết hầu của nền kinh tế như tiền tệ, quốc phòng, an ninh… còn nói chung là nên huy động vốn tư nhân, ông Phúc nói.

Lấy ví dụ Luật Điện lực, Thủ tướng phân tích, quy định Nhà nước độc quyền truyền tải điện. Giờ làm đường dây, nhiều người muốn làm, làm xong khấu hao trả lại cho họ. Độc quyền về quản lý thôi, chứ anh độc quyền cả đầu tư thì làm sao được, EVN không có tiền, vay quá hạn mức rồi. Chúng ta ngồi đây không hiểu hết tính đa dạng đó thì sau này cụ thể hóa ra vướng mắc rất khó khăn.

Tính thị trường trong lĩnh vực này, theo Thủ tướng là không để Nhà nước bảo lãnh hết, nếu bảo lãnh hết thì nợ công, nợ Chính phủ đội lên. Làm sao để nhà đầu tư thấy thị trường tốt, Nhà nước không cần bảo lãnh.

Thủ tướng cũng nêu yêu cầu đấu thầu công khai, minh bạch để chọn nhà đầu tư tốt nhất. Có 1 nhà đầu tư thì chỉ định, còn 2 trở lên thì đấu thầu.

Quan điểm của Thủ tướng là Luật PPP nên quy định những nguyên tắc quan trọng để nhà đầu tư yên tâm, còn lại giao cho Chính phủ quy định những việc khác cho thông thoáng. Thủ tướng cũng đề nghị Quốc hội ưu tiên cho những vùng xa xôi , khó khăn, hướng vào vùng khó khăn để thu hút PPP cho những vùng này. 

Theo VnEconomy

Link gốc: http://vneconomy.vn/thao-luan-luat-ppp-dung-so-dan-giau-cac-dong-chi-a-20191111151937569.htm?fbclid=IwAR0z2h0p3gWImXQg3qZ1q1nz-I5syo6KufTauotjsDmmNmH5-T5O2NGj49k