Thanh tra sử dụng đất đai tại 30 tỉnh, thành phố

VietTimes -- Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến năm 2020. Theo đó, Bộ TNMT sẽ chủ trì thanh tra về đất đai tại 30 tỉnh, thành phố.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Đề án này xác định đẩy mạnh việc thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai trên phạm vi cả nước đối với một số loại đối tượng chủ yếu đang có nhiều vi phạm, gây bức xúc, tác động tiêu cực đến quản lý nhà nước về đất đai. Đồng thời tăng cường năng lực cho các cơ quan thanh tra chuyên ngành về đất đai.

Đề án xác định năm 2016 sẽ tập trung thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý đất đai của ủy ban nhân dân các cấp huyện, xã. Trong đó, Bộ TNMT có trách nhiệm hướng dẫn, tập huấn cho các địa phương và trực tiếp chủ trì thực hiện thanh tra tại 6 tỉnh đại diện cho các vùng gồm: Phú Thọ, Hà Tĩnh, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Bình Phước, An Giang. UBND cấp tỉnh tổ chức thanh tra tối thiểu 5 đơn vị cấp huyện và 2 đơn vị cấp xã của mỗi huyện.

Sang năm 2017, đề án xác định tập trung thanh tra việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai ở các cấp, trong đó Bộ TNMT hướng dẫn, tập huấn cho các địa phương, đồng thời trực tiếp chủ trì thanh tra tại 6 tỉnh, thành phố đại diện. Bao gồm Vĩnh Phúc, Hà Nội, Thanh Hóa, Gia Lai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bến Tre. UBND cấp tỉnh tổ chức thanh tra việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai tại Sở TN-MT và tại 5 đơn vị cấp huyện trực thuộc.

Năm 2018 tập trung thanh tra việc quản lý, sử dụng đất tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu kinh tế, trong đó Bộ TN-MT hướng dẫn, tập huấn cho các địa phương và trực tiếp chủ trì thực hiện thanh tra tại 6 tỉnh, thành phố gồm: Thái Nguyên, Bắc Ninh, Bình Định, Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ. UBND cấp tỉnh tổ chức thanh tra việc quản lý, sử đụng đất đai tại 3 - 5 khu công nghiệp, cụm công nghiệp và khu kinh tế có dấu hiệu vi phạm.

Năm 2019 tập trung thanh tra việc quản lý, sử dụng đất tại các cơ sở sản xuất kinh doanh ngoài khu công nghiệp, trong đó Bộ TN-MT hướng dẫn, tập huấn cho các địa phương và trực tiếp chủ trì thực hiện thanh tra tại 6 tỉnh gồm: Bắc Giang, Hải Dương, Hà Nam, Nghệ An, Bình Dương, Tây Ninh. UBND cấp tỉnh tổ chức thanh tra 20 cơ sở sản xuất kinh doanh có dấu hiệu vi phạm pháp luật đất đai.

Năm 2020 tập trung thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai trong việc quản lý, sử dụng đất trồng lúa, trong đó Bộ TN-MT hướng dẫn, tập huấn cho các địa phương và trực tiếp chủ trì thực hiện thanh tra tại 6 tỉnh, thành phố gồm: Hưng Yên, Thái Bình, Ninh Bình, Quảng Ngãi, Long An và Hậu Giang. UBND cấp tỉnh tổ chức thanh tra việc quản lý, sử dụng đất trồng lúa tại các cơ quan nhà nước có liên quan ở cấp tỉnh và 5 huyện.

Lưu tin
Có thể bạn quan tâm