Thanh tra Chính phủ thanh tra việc quản lý và thoái vốn tại Vinataba

VietTimes -- Thanh tra Chính phủ vừa công bố quyết định thành lập đoàn thanh tra chuyên ngành tại Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba).
Thanh tra việc quản lý vốn, thoái vốn tại Vinataba
Thanh tra việc quản lý vốn, thoái vốn tại Vinataba

Đoàn thanh tra gồm 9 thành viên, do ông Đặng Hùng Sơn, Phó Cục trưởng Cục Phòng chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ làm trưởng đoàn.

Đoàn sẽ thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản, thoái vốn và tái cơ cấu tại Vinataba trong giai đoạn 1/2013 - 12/2017.

Trong trường hợp cần thiết, quá trình thanh tra sẽ được mở rộng đến giai đoạn trước và sau khoảng thời gian trên.

Theo kế hoạch, Đoàn thanh tra của Thanh tra Chính phủ sẽ làm việc tại Vinataba trong 70 ngày, không kể ngày nghỉ, lễ theo quy định.

Theo Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2017 Vinataba sẽ tiến hành cổ phần hóa, Nhà nước nắm giữ 51% vốn điều lệ, theo Quyết định số 3469/QĐ-BCT ngày 23/8/2016 về việc cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Thuốc là Việt Nam và Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 28/12/2016 về Tiêu chí phân loại doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn Nhà nước và Danh mục doanh nghiệp Nhà nước thực hiện sắp xếp trong giai đoạn 2016 – 2020.

Vinataba dự kiến sẽ giữ nguyên sở hữu 100% tại Công ty TNHH MTV Viện Thuốc lá và Công ty TNHH MTV Nguyễn Du. Đối với Công ty Thực phẩm miền Bắc, Vinataba sẽ thoái vốn và dự kiến sẽ chỉ nắm giữ 30% vốn điều lệ.

Với các công ty con có cổ phần chi phối (cấp 2) Vinataba chủ yếu thoái toàn bộ vốn. Cụ thể, Vinataba đã hoàn tất thoái toàn bộ 51% vốn tại Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà và 51,74% vốn tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị.

Với Công ty Hải Hà - Kotobuki, Vinataba sẽ thực hiện thoái toàn bộ vốn. Còn 2 công ty con là Công ty Thuốc lá Hải Phòng và Công ty Cổ phần Hòa Việt, Vinataba sẽ giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 51% cổ phần.

Với các công ty liên kết như: Công ty TNHH Vina Alliance, Công ty Cổ phần Bất động sản Lilama, Công ty Cổ phần Đầu tư kinh doanh Bất động sản Thăng Long, Công ty Cổ phần Lương thực thực phẩm Colusa - Miliket, Công ty Cổ phần Rượu bia Đà Lạt, Công ty Cổ phần Thương mại hàng không miền Nam và Công ty Cổ phần Bia NADA, Vinataba sẽ thoái toàn bộ vốn ngay trong năm 2018.