Thanh tra Chính phủ giới thiệu bà Lê Thị Thủy ứng cử đại biểu Quốc hội

 Bà Lê Thị Thủy- Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ vừa được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14.

Bà Lê Thị Thủy - Phó Tổng Thanh tra Chính phủ.

Bà Lê Thị Thủy - Phó Tổng Thanh tra Chính phủ.

Hôm qua (10/2), Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị đại biểu cử tri nơi công tác để lấy ý kiến giới thiệu bà Lê Thị Thủy - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14 theo cơ cấu đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương.

Theo thông tin từ Thanh tra Chính phủ, tham dự hội nghị có 119 cử tri là cán bộ lãnh đạo chủ chốt cơ quan Thanh tra Chính phủ, lãnh đạo các cục, vụ, đơn và lãnh đạo cấp phòng của các cục, vụ, đơn vị.

Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu lấy ý kiến giới thiệu ứng cử viên đại biểu quốc hội khóa XIV theo đúng quy định. Kết quả, 100% phiếu đồng ý giới thiệu bà Lê Thị Thủy ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14.

Theo Dân trí