Thành lập đường dây nóng để hỗ trợ ngư dân trong 'thảm họa' cá chết

Phó thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã yêu cầu thành lập một đường dây nóng, công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng ngay trong ngày 30.4.2016, để tập trung chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn kịp thời cho ngư dân.

Thành lập đường dây nóng để hỗ trợ ngư dân trong 'thảm họa' cá chết

Chỉ đạo trên được đưa ra trong cuộc họp giữa Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng với các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học Công nghệ, Tài nguyên Môi trường, Công an, Văn phòng Chính phủ và lãnh đạo tỉnh Quảng Bình về việc khắc phục hậu quả cá chết bất thường tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên – Huế vào tối 29.4.

Đánh giá vụ việc cá chết đã gây ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân, để sớm khắc phục thiệt hại, ổn định sản xuất, khai thác thuỷ sản, góp phần ổn định đời sống ngư dân, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu:

Một là, các bộ, ngành và địa phương thực hiện nghiêm, quyết liệt ý kiến chỉ đạo, kết luận của Thủ tướng Chính phủ, các Phó thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là các nhiệm vụ được nêu trong thông báo kết luận số 68/TB-VPCP ngày 29.4.2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Hai là, cần tập trung vào một số nhiệm vụ cụ thể sau đây:

Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) khẩn trương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan để có kết luận về nguyên nhân cá chết trong thời gian sớm nhất, thuê thêm tư vấn nước ngoài có năng lực, kinh nghiệm để có kết luận độc lập, tìm rõ nguyên nhân.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) căn cứ tình hình thực tế sớm thông báo thời gian và ngư trường an toàn cho đánh bắt hải sản để người dân khôi phục sản xuất, yên tâm tiêu thụ thuỷ hải sản.

Bộ NN&PTNT chủ trì phối hợp với Bộ Y tế, Bộ KH&CN, Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) và các cơ quan liên quan sớm xác định rõ độc tố (nếu có) trong cá và các loại thủy hải sản khác ảnh hưởng đến sức khoẻ con người. Từ đó khuyến cáo người dân sử dụng thực phẩm bảo đảm an toàn.

Bộ NN&PTNT phối hợp với Bộ Y tế, và các bộ liên quan chỉ đạo tổ chức kiểm tra, kiểm độc những thủy, hải sản đã đánh bắt xa bờ, chứng nhận an toàn kiểm dịch để thuận lợi cho việc mua bán, sử dụng.

Bộ NN&PTNT phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công thương và các địa phương khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ phương án hỗ trợ ngư dân ở khu vực bị thiệt hại do cá chết bất thường; phương án hỗ trợ người dân tiêu thụ hết số thuỷ hải sản đánh bắt xa bờ nhằm đảm bảo ổn định cuộc sống cho người dân trong ngày 30.4.2016.

Bộ Công thương chủ trì cùng Bộ NN&PTNT và các địa phương chỉ đạo các doanh nghiệp kinh doanh, chế biến hải sản thu mua thủy hải sản đánh bắt xa bờ đảm bảo chất lượng cho ngư dân.

“Thành lập một đường dây nóng, công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng ngay trong ngày 30.4.2016, để tập trung chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn kịp thời cho ngư dân”, Phó thủ tướng chỉ đạo.

Giao Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các tổ chức tín dụng liên quan nghiên cứu phương án khoanh nợ, giãn nợ những khoản vay cũ, hỗ trợ ngư dân vay ưu đãi khi có nhu cầu chuyển đổi sang làm nghề mới.

Đồng thời, Phó thủ tướng giao Bộ Công an chỉ đạo nắm sát tình hình, xem xét xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Cũng trong sáng 30.4, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã có cuộc làm việc tại Hà Tĩnh. Phó thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành Trung ương cần phải vào cuộc quyết liệt hơn để giúp đỡ, hỗ trợ Hà Tĩnh và các tỉnh khác trong các vấn đề như: hỗ trợ ngư dân và các cơ sở nuôi trồng thủy hải sản ổn định đời sống, sản xuất. Đồng thời tìm ra nguyên nhân và các biện pháp khác phục hậu quả; thông tin các ngư trường đánh bắt an toàn và bao tiêu sản phẩm an toàn được đánh bắt từ các đội tàu xa bờ...

Đặc biệt, các bộ, ngành phải phối hợp để làm rõ nguyên nhân cá chết, nếu cần có thể thuê tư vấn có uy tín của nước ngoài để tăng tính thuyết phục, nâng cao tính phản biện và khách quan hơn. Khi tìm ra nguyên nhân sẽ xử lý nghiêm thủ phạm theo quy định của pháp luật...

Theo Một thế giới