Thanh Hóa: Bổ nhiệm thần tốc “hot girl” Sở Xây dựng là sai quy định

VietTimes -- Việc bổ nhiệm bà Trần Vũ Quỳnh Anh giữ chức vụ Phó phòng rồi Trưởng phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản, Sở Xây dựng là sai quy định. Cá nhân bà Quỳnh Anh còn kê khai lý lịch, lịch sử bản thân không trung thực.

Bà Quỳnh Anh được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Xây dựng (nhiệm kỳ 2015-2020). Ảnh: Thanh Niên.
Bà Quỳnh Anh được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Xây dựng (nhiệm kỳ 2015-2020). Ảnh: Thanh Niên.

Thông tin trên vừa được UBND tỉnh Thanh Hoá đưa ra sau khi có kết quả thanh tra, kiểm tra việc bổ nhiệm công chức lãnh đạo thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hoá từ năm 2010-2015, trong đó có việc bổ nhiệm bà Trần Vũ Quỳnh Anh- Trưởng Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản.

Kết luận này nêu rõ, ngày 7/5/2013 Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá ban hành quyết định phê duyệt kết quả thi tuyển công chức ngạch chuyên viên năm 2012-2013, trong đó có danh sách trúng tuyển đối với bà Trần Vũ Quỳnh Anh.

Ngày 13/9/2013, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá có quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức ngạch chuyên viên, trong đó bà Quỳnh Anh trúng tuyển công chức Sở Xây dựng. 2 tuần sau, Giám đốc Sở Xây dựng Thanh Hoá có quyết định tuyển dụng công chức đối với bà Quỳnh Anh, công tác tại Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản kể từ ngày 30/9/2013. Như vậy việc tuyển dụng bà Trần Vũ Quỳnh Anh vào công chức là đúng quy định.

Đến ngày 18/4/2014 Giám đốc Sở Xây dựng ban hành quyết định bổ nhiệm bà Trần Vũ Quỳnh Anh giữ chức vụ Phó Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản. 7 tháng sau, Giám đốc Sở Xây dựng Thanh Hoá có quyết định bổ nhiệm bà Quỳnh Anh giữ chức Trưởng phòng.

“Việc Giám đốc Sở Xây dựng bổ nhiệm bà Trần Vũ Quỳnh Anh giữ chức vụ Phó phòng, rồi Trưởng phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản khi chưa đủ các tiêu chuẩn: “thời gian công tác ở lĩnh vực mình phụ trách chuyên môn nghiệp vụ ít nhất từ 3 năm trở lên”; “có trình độ Trung cấp lý luận chính trị trở lên”; “đã qua lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý nhà nước”, là không đúng quy định tại Quyết định số 1138/2002 của UBND tỉnh ban hành Quy chế bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo”

Ngày 20/9/2016, bà Quỳnh Anh đã có đơn gửi Giám đốc Sở Xây dựng xin thôi việc tự nguyện. Sau đó, ngày 23/9/2016, Giám đốc Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định số 5406/QĐ-SXD cho thôi việc đối với bà Quỳnh Anh.

Tuy nhiên Giám đốc Sở Xây dựng chưa báo cáo Sở Nội vụ việc bà Quỳnh Anh thôi việc là không đúng quy định; không thông báo công khai cho cán bộ, công chức trong cơ quan biết là không đúng Nghị định 04/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

Đáng lưu ý, UBND Thanh Hóa cho biết hồ sơ công chức (hồ sơ gốc) của bà Quỳnh Anh không còn được lưu giữ tại Sở Xây dựng.

Kết luận thanh tra khẳng định lãnh đạo Sở Xây dựng phải chịu trách nhiệm trong việc bổ nhiệm bà Quỳnh Anh.

Đối với việc quy hoạch chức danh lãnh đạo Sở Xây dựng đối với bà Quỳnh Anh giai đoạn 2015-2020 được tiến hành các bước theo quy định, đáp ứng cơ cấu nữ, cơ cấu trẻ của Sở Xây dựng, theo yêu cầu chung trong công tác quy hoạch cán bộ của các ngành, địa phương trong tỉnh.

Đến tháng 3/2017, cùng với các ngành các cấp trong tỉnh, Sở Xây dựng đã tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo tại Sở giai đoạn 2015-2020, đã báo cáo về Ban Tổ chức Tỉnh ủy, trong đó bà Trần Vũ Quỳnh Anh không còn trong quy hoạch. Tuy nhiên, việc bổ sung quy hoạch bà Trần Vũ Quỳnh Anh vào chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng 2015-2020 tại thời điểm năm 2014 có nhiều thiếu sót.

Về việc xét cử bà Trần Vũ Quỳnh Anh đi học cao cấp lý luận chính trị, kết luận thanh tra cho rằng Ban Tổ chức Tỉnh ủy có trách nhiệm chưa xem xét toàn diện hồ sơ của bà Trần Vũ Quỳnh Anh, nhất là xem xét quá trình công tác, mà chỉ tập trung chú ý các điều kiện, tiêu chuẩn xét, cử đi học cao cấp lý luận chính trị theo quy định. Lãnh đạo Sở Xây dựng phải chịu trách nhiệm trong việc bổ nhiệm bà Quỳnh Anh để tạo điều kiện cho bà Quỳnh Anh vào đối tượng được đi học.

Về việc xác minh tài sản đối với bà Trần Vũ Quỳnh Anh, kết quả thanh tra cho biết trong quá trình công tác bà Quỳnh Anh là nhân viên hợp đồng tại Văn phòng Liên đoàn lao động tỉnh Thanh Hoá từ năm 2010 đến tháng 12/2010; hợp đồng lao động làm công việc thủ quỹ, văn thư tại Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng -Sở Xây dựng từ tháng 1/2011 đến tháng 3/2012; cán bộ rồi Phó Trưởng, Trưởng Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản nhưng chưa phát hiện được bà Quỳnh Anh có hành vi tham nhũng.

Đến thời điểm thanh tra, bà Quỳnh Anh không còn là cán bộ, công chức, vì vậy chưa đủ cơ sở để kiểm tra, xác minh tài sản của bà Quỳnh Anh.

“Trong quá trình khai lý lịch đảng viên, khai phiếu đảng viên và khai phiếu bổ sung đảng viên hàng năm, bà Quỳnh Anh ngoài việc vi phạm về kê khai lý lịch, lịch sử bản thân không trung thực, còn vi phạm quy định không "khai hoàn cảnh kinh tế của bản thân và gia đình". Những vi phạm này, tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tập thể Đảng ủy Sở Xây dựng và cá nhân bà Quỳnh Anh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy sẽ khẩn trương làm rõ và xử lý trách nhiệm theo quy định”- thông báo nêu rõ.