Tại sao lại có thể rút ngắn thời gian thu phí tại các dự án BOT?

VietTimes -- Giá trị tổng mức đầu tư không phản ánh đúng chi phí thực tế thực hiện công trình nên trong hợp đồng BOT đã quy định sử dụng giá trị quyết toán phù hợp với các kết luận thanh tra, kiểm toán được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận là giá trị cuối cùng để xác định thời gian hoàn vốn cho dự án
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Bộ Giao thông Vận tải vừa chính thức lên tiếng về rút ngắn thời gian thu phí sau khi kiểm toán các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT,

Bộ GTVT nhấn mạnh thời gian thu phí ban đầu chỉ là dự kiến và thời gian thu phí chính thức phải được xác định lại theo giá trị quyết toán công trình phù hợp với các kết luận thanh tra, kiểm toán.

Về tổng mức đầu tư, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải cho rằng, trong bước lập dự án đầu tư, không thể tính toán chính xác chi phí thực tế đầu tư xây dựng công trình và tại Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng thậm chí còn cho phép tính tổng mức đầu tư dựa trên suất vốn đầu tư xây dựng công trình. 

Do vậy, ngoài việc giá trị tổng mức đầu tư không phản ánh đúng chi phí thực tế thực hiện; chi phí dự phòng khi sử dụng cũng phải được Bộ Giao thông Vận tải chấp thuận; đối với lãi suất được cập nhật theo thực tế khi vượt quá một biên độ nhất định.

Các điều khoản này, theo Bộ Giao thông Vận tải nhằm đảm bảo quản lý chặt chẽ chi phí đầu tư xây dựng công trình và xác định chính xác thời gian thu phí hoàn vốn đầu tư.

“Kết quả kiểm toán 12 dự án có tổng mức đầu tư là 65.172 tỷ đồng, trong đó sai số là dưới 1%, chi phí giảm này nhà đầu tư không được hưởng và không dẫn đến thất thoát, lãng phí,” lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải nhấn mạnh.

Về vấn đề cập nhật kiểm soát và cơ bản chi phí thực tế đều giảm so với tổng mức đầu tư, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, nguyên nhân chủ yếu là do tiến độ dự án được rút ngắn nên giảm bù giá vật liệu và giảm lãi vay trong thời gian xây dựng; chỉ số giá xây dựng và lãi suất vốn vay trong giai đoạn 2012-2015 đều giảm so với giai đoạn 2009-2011 nhờ chính sách điều hành kinh tế vĩ mô của Chính phủ hợp lý nên không sử dụng đến dự phòng trượt giá theo quy định...

Mặt khác, trong quá trình triển khai thực hiện, Bộ Giao thông Vận tải đã rà soát và thấy rằng các quy hoạch đô thị được địa phương phê duyệt có quy mô lớn hơn nhu cầu thực tế giai đoạn này. Để đảm bảo hiệu quả đầu tư của dự án, Bộ đã chỉ đạo rà soát và điều chỉnh thu hẹp quy mô mặt cắt ngang các đoạn qua đô thị... dẫn đến giảm chi phí đầu tư.

“Tất cả các hợp đồng BOT đều quy định, thời gian thu phí ban đầu chỉ là dự kiến và thời gian thu phí chính thức phải được xác định lại theo giá trị quyết toán công trình phù hợp với các kết luận thanh tra, kiểm toán đồng thời thường xuyên được cập nhật khi có biến động về lãi suất, lưu lượng xe so với dự kiến ban đầu. Như vậy, thời gian thu phí không ảnh hưởng đến mức phí người dân phải trả mà phụ thuộc vào giá trị quyết toán và lưu lượng xe,” lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải khẳng định.

Ngoài ra, phía Bộ Giao thông Vận tải cũng thừa nhận nếu dự án đầu tư lập phù hợp, các yếu tố kinh tế vĩ mô ổn định và quản lý đầu tư tốt thì việc rút ngắn thời gian thu phí là tất yếu và đã được dự liệu trước phương án điều chỉnh trong hợp đồng BOT.