Sunland nói gì về việc đóng cửa sàn giao dịch BĐS

VietTimes -- Liên quan tới việc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng thông tin về 8 sàn giao dịch bất động sản đã chấm dứt hoạt động (tính đến tháng 5/2018), trong đó có Sàn giao dịch Bất động sản Sunland, ngày 3/7, Công ty TNHH Bất động sản Sunland đã có thông tin chính thức về việc này.
Công ty TNHH Bất động sản Sunland cho rằng đóng cửa sàn giao dịch bất động sản của công ty vì Luật Kinh doanh Bất động sản 2014 quy định kể từ 01/7/2015 các giao dịch bất động sản không bắt buộc phải thực hiện qua sàn.
Công ty TNHH Bất động sản Sunland cho rằng đóng cửa sàn giao dịch bất động sản của công ty vì Luật Kinh doanh Bất động sản 2014 quy định kể từ 01/7/2015 các giao dịch bất động sản không bắt buộc phải thực hiện qua sàn.

Theo Công ty TNHH Bất động sản Sunland, ngày 20/11/2017, đơn vị đã có văn bản gửi Sở Xây dựng Đà Nẵng thông báo chấm dứt hoạt động của Sàn giao dịch bất động sản Sunland. Ngày 04/12/2017, Sở Xây dựng Đà Nẵng có văn bản gửi Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) về việc đăng tải công khai, thông báo chấm dứt hoạt động của Sàn giao dịch bất động sản Sunland. 

Lý giải cho việc dừng hoạt động quy định của Luật Kinh doanh Bất động sản 2014, kể từ ngày 01/7/2015 các giao dịch bất động sản không bắt buộc phải thực hiện qua sàn. Do vậy, việc dừng hoạt động của Sàn giao dịch bất động sản Sunland là để thuận tiện cho việc quản lý kinh doanh của công ty và phục vụ tốt nhất cho khách hàng.

Theo văn bản gửi tới toàn bộ khách hàng, Công ty TNHH Bất động sản Sunland cũng đã chính thức thông báo chấm dứt hoạt động của Sàn giao dịch bất động sản Sunland kể từ ngày 20/11/2017. Việc dừng hoạt động này không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến các thỏa thuận đã ký kết, đến quyền lợi của các khách hàng cũng như trách nhiệm của Công ty.

Cụ thể, văn bản gửi khách hàng nêu các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch bất động sản được thực hiện bởi Sàn giao dịch bất động sản Sunland trước ngày 20/11/2017 vẫn được Công ty TNHH Bất động sản Sunland tiếp nhận, triển khai thực hiện đầy đủ.

Đồng thời, Công ty TNHH Bất động sản Sunland cam kết bảo đảm các quyền và nghĩa vụ của khách hàng theo các thỏa thuận, văn bản do Sàn giao dịch bất động sản Sunland đã ký trước ngày 20/11/2017 theo đúng các quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản và nhà ở.  

Các hoạt động giao dịch bất động sản với khách hàng từ sau ngày 20/11/2017 vẫn tiếp tục được thực hiện bởi Công ty TNHH Sunland tại Thành phố Đà Nẵng.

Theo ông Nguyễn Anh Tấn, Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Sunland khẳng định việc ngừng hoạt động của sàn giao dịch là để phục vụ khách hàng được tốt nhất. Ông Tuấn cam kết mọi thỏa thuận mà Sàn giao dịch bất động sản Sunland đã ký kết với khách hàng vẫn được Công ty TNHH Bất động sản Sunland triển khai thực hiện đầy đủ, đúng quy định của pháp luật.