Sunland nói gì về việc đóng cửa sàn giao dịch BĐS

Sunland nói gì về việc đóng cửa sàn giao dịch BĐS

VietTimes -- Liên quan tới việc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng thông tin về 8 sàn giao dịch bất động sản đã chấm dứt hoạt động (tính đến tháng 5/2018), trong đó có Sàn giao dịch Bất động sản Sunland, ngày 3/7, Công ty TNHH Bất động sản Sunland đã có thông tin chính thức về việc này.