Sự hình thành và phát triển của Wi-Fi

Sự ra đời của Wi-Fi, mạng kết nối Internet không dây, là một bước tiến quan trọng của ngành công nghệ thông tin.

Theo TTXVN/Vietnam+

http://www.vietnamplus.vn/infographics-su-hinh-thanh-va-phat-trien-cua-wifi/565964.vnp