Sơn La hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất nhờ chuyển đổi số

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Sơn La đặt mục tiêu đến năm 2025, 100% doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh được nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, nhằm tối ưu hóa hoạt động, nâng cao năng lực và lợi thế cạnh tranh tạo ra các giá trị mới.

Nhằm mục đích thúc đẩy, chuyển đổi nhận thức về chuyển đổi số trong các doanh nghiệp để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; thúc đẩy kinh tế số, xã hội số, nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, thu hẹp khoảng cách số; UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022- 2025.

Công ty Thủy điện Sơn La tích cực áp dụng giải pháp mới trong hoạt động

Công ty Thủy điện Sơn La tích cực áp dụng giải pháp mới trong hoạt động

Mục tiêu chung của Kế hoạch là hỗ trợ, thúc đẩy các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trên địa bàn tỉnh Sơn La thực hiện chuyển đổi số nhằm tối ưu hóa hoạt động, nâng cao năng lực và lợi thế cạnh tranh tạo ra các giá trị mới cho doanh nghiệp, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, kinh tế số của tỉnh.

Cụ thể, đến năm 2025, 100% doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh dược nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; 100 doanh nghiệp được nhận các hỗ trợ từ Chương trình như sử dụng công cụ tự đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi số, hỗ trợ đào tạo, tư vấn, kết nối các giải pháp; tối thiểu 50 doanh nghiệp/năm được trải nghiệm các nền tảng số để chuyển đổi số doanh nghiệp.

Sơn La sẽ triển khai các khoá tập huấn, đào tạo về chuyển đổi số cho doanh nghiệp; tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số; tổ chức đào tạo, nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp về chuyển đổi số; đào tạo, tư vấn về chiến lược, kế hoạch chuyển đổi số cho các doanh nghiệp; kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử.

Robot giám sát trong Công ty Thủy điện Sơn La

Robot giám sát trong Công ty Thủy điện Sơn La

Các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, nông nghiệp, du lịch… sẽ được ưu tiên hỗ trợ chuyển đổi số. DNNVV được hỗ trợ chi phí để thuê mua, mua các giải pháp chuyển đổi số đã dược công bố trên Cổng thông tin hoặc trang thông tin của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc trang thông tin của bên cung cấp. Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử, tham gia các sàn thương mại điện tử, website có chức năng thương mại điện tử, kết nối, liên kết với các sàn giao dịch kết nối cung - cầu theo từng ngành, lĩnh vực.

Doanh nghiệp được hỗ trợ, tư vấn đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi số, mục tiêu và các điều kiện để thực hiện chuyển đổi số của doanh nghiệp được lựa chọn với các gói hỗ trợ chuyển đổi số chuyên biệt cho từng doanh nghiệp sau khi được đánh giá và lựa chọn. Tỉnh sẽ tổ chức các hoạt động tư vấn, giới thiệu, kết nối các doanh nghiệp có nhu cầu với các doanh nghiệp cung cấp giải pháp chuyển đổi số để triển khai thử nghiệm, tiến tới triển khai chính thức các giải pháp nền tảng.

Bên cạnh đó, xây dựng và duy trì, vận hành trang thông tin điện tử hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số để cung cấp thông tin, kiến thức, tài liệu về chuyển đổi số doanh nghiệp; quản lý thông tin, kết quả hỗ trợ chuyển đổi số doanh nghiệp, tuyên truyền các mô hình thành công điển hình, giới thiệu các kinh nghiệm thực tiễn, đăng ký hỗ trợ trực tuyến. Hỗ trợ các cơ sở lưu trú ứng dụng các nền tảng chuyển đổi số vận hành trên điện toán đám mây trong công tác quản lý, phát triển kinh doanh, chăm sóc khách hàng và quảng bá du lịch địa phương.

UBND tỉnh giao Sở TT&TT là đầu mối chỉ đạo, điều phối, tổ chức thực hiện các hoạt động hỗ trợ, thúc đẩy phát triển các doanh nghiệp chuyển đổi số. Lồng ghép các nội dung phát triển nguồn nhân lực công nghệ số trong các kế hoạch phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin được xây dựng hằng năm. Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các doanh nghiệp cung cấp nền tảng phục vụ chuyển đổi số, xây dựng danh mục các nhóm nền tảng số phù hợp với việc chuyển đổi số của doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Giao Sở Khoa học và Công nghệ tìm kiếm, hỗ trợ các doanh nghiệp chuyển đổi số tiếp cận các nguồn vốn, chính sách hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ phù hợp với hoạt động nghiên cứu, thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, hiện đại hóa công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức các chương trình, sự kiện nhằm tuyên truyền, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số, để các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thay đổi cách thức quản lý, điều hành, quá trình sản xuất từ phương pháp truyền thống sang ứng dụng công nghệ số trong sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh phong trào chuyển đổi số trong cộng đồng doanh nghiệp của tỉnh.

Theo Vietnamnet