200.000 điểm chấp nhận thanh toán VNPT Money

200.000 điểm chấp nhận thanh toán VNPT Money

VietTimes – VNPT Money đã phát triển hệ thống với hơn 200.000 điểm chấp nhận thanh toán, phủ hầu khắp các ngành hàng, từ thanh toán điện nước, y tế, bảo hiểm, học phí,… đến tiệm tạp hóa, cắt tóc, chợ dân sinh…