Số doanh nghiệp và dự án đầu tư mới tăng kỷ lục

Số lượng doanh nghiệp và dự án đầu tư mới đều gia tăng kỷ lục kể từ ngày Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư có hiệu lực thi hành 1-7-2015, theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Số vốn đăng ký mới tăng hơn 50% trong nửa cuối năm 2015 so cùng kỳ 2014. Ảnh TL.
Số vốn đăng ký mới tăng hơn 50% trong nửa cuối năm 2015 so cùng kỳ 2014. Ảnh TL.

Số doanh nghiệp và vốn đều tăng đáng kể

Báo cáo nhận định, sau khi có hai luật này hoạt động, đăng ký doanh nghiệp đã có chuyển biến tích cực với số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng đáng kể và số vốn đăng ký tăng cao so với cùng kỳ năm 2014.

Tính từ 1-7-2015 đến ngày 15-12-2015, đã có 46.740 doanh nghiệp đăng ký thành lập với tổng số vốn đăng ký 302.674 tỷ đồng, tăng 24,5% về số doanh nghiệp và tăng 50,3% về số vốn đăng ký mới (so với số doanh nghiệp và số vốn đăng ký mới của năm 2014 tính từ 20-6-2014 đến 20-12-2014).

Vốn đăng ký bình quân mỗi doanh nghiệp tính từ ngày 1-7-2015 đến 15-12-2015 đạt 6,47 tỷ đồng, tăng 20,7% so với trung bình vốn đăng ký doanh nghiệp cùng kỳ năm 2014.

So với 12 tháng cùng kỳ năm 2014, số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới cả năm 2015 tăng 25,4% về số doanh nghiệp và tăng 37,9% về số vốn. Số doanh nghiệp thành lập mới năm 2015 (tính đến 15/12/2015) đạt 93.868 doanh nghiệp, là số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới lớn nhất từ trước tới nay.

Đây là tín hiệu tích cực, cho thấy môi trường đầu tư kinh doanh đã có sự khởi sắc và trở nên hấp dẫn hơn với các nhà đầu tư sau khi Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư có hiệu lực thi hành, Bộ khẳng định. 

Tình hình đăng ký đầu tư

Bên cạnh đó, cả nước có 842 dự án đầu tư nước ngoài được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký là 7,532 tỷ đô la Mỹ và có 788 lượt dự án đăng ký tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 5,374 tỷ đô la Mỹ tính trong giai đoạn nửa cuối năm trên.

Tính chung trong thời gian này, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 12,9 tỷ đô la Mỹ, chiếm 42,3% số dự án và 57% tổng vốn đầu tư của cả nước từ đầu năm đến nay.

Cùng thời gian nêu trên, đã có 690 dự án đầu tư trong nước được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 200 nghìn tỷ đồng (tương đương 9,4 tỷ đô la Mỹ) và 368 dự án điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài cũng được thực hiện thuận lợi, đơn giản hơn so với quy định trước đây. Tính đến ngày 15-12-2015, đã có 41 dự án được cấp phép đầu tư ra nước ngoài với tổng vốn đầu tư 253,6 triệu đô la Mỹ, trong đó vốn đầu tư của nhà đầu tư Việt Nam là 191,7 triệu đô la Mỹ.

Ngoài ra, đã có 27 dự án điều chỉnh, trong đó có 7 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng số vốn tăng thêm là 40,227 triệu đô la Mỹ.

Theo TBKTSG