Sợ “bánh vẽ”, Bình Định muốn loại hẳn dự án hóa dầu

VietTimes -- Sau quyết định chấm dứt dự án tổ hợp lọc hóa dầu Nhơn Hội, tỉnh Bình Định muốn loại hẳn các dự án lĩnh vực này ra khỏi quy hoạch phát triển địa phương mình.
Sau 4 năm, Tổ hợp lọc hóa dầu Nhơn Hội vẫn là thế này
Sau 4 năm, Tổ hợp lọc hóa dầu Nhơn Hội vẫn là thế này

Theo đó, UBND tỉnh Bình Định đã yêu cầu BQL Khu kinh tế tỉnh tham mưu phương án đề nghị Chính phủ rút dự án Tổ hợp lọc hóa dầu Nhơn Hội ra khỏi quy hoạch phát triển dầu khí Việt Nam đến năm 2025.

Chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Định cũng cho biết dứt khoát, tỉnh không tiếp tục thực hiện việc kiểm toán để hoàn trả giá trị đầu tư hạ tầng cho chủ đầu tư Dự án Tổ hợp lọc hoá dầu Nhơn Hội

Đồng thời, BQL Khu kinh tế tỉnh chịu trách nhiệm hướng dẫn các chủ đầu tư hạ tầng KCN Nhơn Hội hoàn thiện kết cấu hạ tầng KCN, xúc tiến thu hút các dự án đầu tư thứ cấp vào khu công nghiệp theo quy định. Tuy nhiên, việc thu hút này không bao gồm các dự án lọc, hoá dầu – chỉ đạo của UBND tỉnh nhấn mạnh

Trước đó, Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định đã họp và quyết định chấm dứt Tổ hợp lọc hóa dầu Nhơn Hội. Với lý do dự án kéo dài quá lâu mà chưa biết ngày hoạt động, ảnh hưởng xấu tới môi trường đầu tư của tỉnh. Đây là dự án có vốn đầu tư dự kiến lên đến 22 tỷ USD, công suất chế biến 20 triệu tấn dầu thô/năm, dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025.