Sẽ thanh tra chất lượng nước sinh hoạt ít nhất 1 lần mỗi năm

VietTimes -- Việc kiểm tra đột xuất sẽ được thực hiện khi có nghi ngờ về chất lượng nước thành phẩm qua theo dõi báo cáo tình hình chất lượng nước định kỳ, đột xuất của đơn vị cấp nước; khi xảy ra sự cố môi trường có thể ảnh hưởng đến chất lượng nước. 
Sở Y tế Hà Nội sẽ tổ chức thanh tra chất lượng nước sinh hoạt tối thiểu 1 lần/năm.
Sở Y tế Hà Nội sẽ tổ chức thanh tra chất lượng nước sinh hoạt tối thiểu 1 lần/năm.

Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra chất lượng nước sạch sử dựng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020. Theo đó, nội dung kiểm tra công tác sẽ gồm công tác nội kiểm và kiểm tra chất lượng nước thành phẩm tại các cơ sở cấp nước với tấn suất ít nhất 1 lần/năm.

Việc kiểm tra đột xuất cũng được đồng thời tiến hành khi kết quả kiểm tra chất lượng nước hoặc điều tra cho thấy nguồn nước có nguy cơ bị ô nhiễm; khi có các phản ánh của cơ quan, tổ chức, cá nhân về chất lượng nước hoặc khi có các yêu cầu đặc biệt khác.

Đồng thời, Sở sẽ giám sát tình trạng vệ sinh nguồn nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại hộ gia đình. Ngoài ra còn giám sát nguồn nước hộ gia đình tự khai thác tại các vùng có nguy cơ ô nhiễm nguồn nước để có biện pháp đảm bảo sức khỏe người dân.

Theo kế hoạch, Sở Y tế Hà Nội cũng sẽ thanh tra đột xuất và định kỳ các cơ sở cấp nước, nhà chung cư, cơ sở y tế, trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội theo đúng các quy định hiện hành.