Công nghệ càng hiện đại thì càng tiết kiệm chi phí, vì sao giá nước của NMN sông Đuống vẫn cao gấp đôi?

Công nghệ càng hiện đại thì càng tiết kiệm chi phí, vì sao giá nước của NMN sông Đuống vẫn cao gấp đôi?

VietTimes – Quá trình tính giá nước cần có đơn vị độc lập kiểm tra, xem dùng hóa chất hết bao nhiêu, dùng điện tốn thế nào, cần bao nhiêu nhân công. Trên cơ sở mẫu nước, sẽ tính ra lượng hóa chất xử lý. Nước ô nhiễm xử lý tốn kém là đúng nhưng nếu áp dụng công nghệ càng hiện đại thì phải càng tiết kiệm chi phí nhân công. Như vậy, việc tăng giá gấp đôi nơi khác là chưa rõ lý do.
Bài toán kiểm soát độc quyền nhìn từ khủng hoảng nước sạch Sông Đà

Bài toán kiểm soát độc quyền nhìn từ khủng hoảng nước sạch Sông Đà

VietTimes -- Cuộc khủng hoảng nước sạch Hà Nội lần này cần được nhìn nhận như một hồi chuông cảnh báo khẩn cấp để các cơ quan quản lý Nhà nước rà soát các quy chế quản lý và thực thi việc kiểm tra định kì chất lượng nước nói riêng, chất lượng các dịch vụ công nói chung – Chuyên gia Nguyễn Xuân Thành, Đại học Fulbright Việt Nam nhận định.
Genesis School triển khai chương trình giáo dục Green STEM

Genesis School triển khai chương trình giáo dục Green STEM

Genesis School đã nghiên cứu và giới thiệu chương trình Green STEM, là chương trình có sự kết hợp nhiều môn học, trang bị cho các em kỹ năng cần thiết để áp dụng kiến thức vào thực tế cuộc sống, đặc biệt là sống xanh theo triết lý mà ngôi trường theo đuổi.