Sẽ họp tổng kết công tác Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Bộ TT&TT

VietTimes -- Bộ TTTT vừa có Quyết định số 544/QĐ-BTTTT về việc phê duyệt Kế hoạch công tác của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ TTTT năm 2017.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Cụ thể, Chương trình công tác của Ban vì sự tiến bộ  phụ nữ, Bộ TTTT năm 2017 bao gồm các nội dung:

Triển khai công tác tổng kết 10 năm thi hành Luật bình đẳng giới

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Tháng hành động vì bình đẳng giới và phong trào, chống bạo lực trên cơ sở  giới"  từ 15/11-15/12/2017

Tăng cường công tác phối hợp giữa các đơn vị trong Bộ về các hoạt động tuyên truyền về bình đẳng giới và tiến bộ phụ nữ, tổ chức lớp bồi dưỡng tập huấn kiến thức, các buổi tọa đàm về bình đẳng giới cho các cán bộ làm công tác bình đẳng giới của Bộ TTTT nhằm tăng cường sự giao lưu, chia sẽ, phối hợp giữa các đơn vị trong Bộ. Khảo sát công tác triển khai thực hiện Luật Bình đẳng giới và tình hình cán bộ nữ tại các đơn vị trong Bộ.

Thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên của Ban Vì tiến bộ phụ nữ của Bộ TTTT như: Họp tổng kết công tác; phối hợp tổ chức một số hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn; tham gia các lớp tập huấn bình đẳng giới; hỗ trợ hướng dẫn, triển khai các hoạt động tuyên truyền bình đẳng giới; tiếp nhận các tài liệu, chương trình truyền thông của Ủy ban Quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam để triển khai công tác tuyên truyền tại Bộ…