Sẽ hoàn thành kế hoạch cổ phần hóa và thoái vốn của năm 2015

Thông tin từ Ban Chỉ đạo đổi mới, sắp xếp doanh nghiệp T.Ư ngày 15.10 cho biết, tính đến hết tháng 9.2015 cả nước đã cổ phần hóa xong 109 doanh nghiệp (DN), trong đó có 6 tổng công ty lớn.
Trong số 109 doanh nghiệp CPH có nhiều DN lớn trong lĩnh vực than, khoáng sản, điện lực
Trong số 109 doanh nghiệp CPH có nhiều DN lớn trong lĩnh vực than, khoáng sản, điện lực

Theo kế hoạch, năm 2015 cả nước phải cổ phần hóa 289 doanh nghiệp, số doanh nghiệp còn lại chưa cổ phần hóa xong trong tháng 10 sẽ có công bố giá trị doanh nghiệp - bước quan trọng nhất trong quá trình cổ phần hóa.

Tình hình thoái vốn (ra khỏi 5 lĩnh vực nhạy cảm: bất động sản, chứng khoán, tài chính ngân hàng, bảo hiểm và quỹ đầu tư, tính từ thời điểm Quốc hội ban hành Nghị quyết số 21/2011/QH13 ngày 26.11.2011) tới hết tháng 9.2015 đã thoái vốn được khoảng 8.688 tỉ đồng, thu về khoảng 12.789 tỉ đồng.

Trong đó thoái vốn trong lĩnh vực bất động sản khoảng 2.969 tỉ đồng, lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, chứng khoán khoảng 1.369 tỉ đồng, bán phần vốn nhà nước không cần nắm giữ tại doanh nghiệp khoảng 4.638 tỉ đồng.

Theo báo cáo của Ủy ban Chứng khoán nhà nước, tới nay đã có 70 doanh nghiệp thực hiện đấu giá cổ phần lần đầu với lượng cổ phần chào bán là 734.571 cổ phiếu, trị giá 7.345 tỉ đồng, số cổ phiếu bán được là hơn 232 triệu cổ phiếu, đạt 31,6% tổng số lượng cổ phần chào bán. Đặc biệt, trong số 70 doanh nghiệp chào bán cổ phần lần đầu, có tới 40 doanh nghiệp bán được 99% tổng số cổ phần chào bán.

Với tiến độ này, Ban Chỉ đạo đổi mới, sắp xếp doanh nghiệp T.Ư nhận định nhiều khả năng sẽ hoàn thành kế hoạch cổ phần hóa và thoái vốn 2015.

Theo Một thế giới