Sắp công bố các dự án BOT rút ngắn thời gian thu phí

Dự kiến trong tháng 7-8/2016, Bộ GTVT sẽ tiến hành công bố danh sách một số dự án BOT có sự điều chỉnh mức thu, thời gian thu phí do lưu lượng xe cao hơn so với phương án dự kiến ban đầu.
Dự kiến trong tháng 7-8/2016, nhiều trạm BOT rút ngắn thời gian thu phí sẽ được công bố
Dự kiến trong tháng 7-8/2016, nhiều trạm BOT rút ngắn thời gian thu phí sẽ được công bố

Tại buổi tọa đàm “Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý các dự án BOT giao thông”, do Báo Giao thông vừa tổ chức, ông Phạm Huy Hiếu, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính (Bộ GTVT) cho biết, mức phí của các dự án BOT được xây dựng trên cơ sở Thông tư 159/2013 của Bộ Tài chính.

Theo đó, ngay từ thời điểm lập dự án, đơn vị tư vấn đã phải nghiên cứu, tính toán để đưa ra mức phí dự kiến cho từng loại phương tiện căn cứ vào tổng mức đầu tư, lưu lượng xe, phương án tuyến, thời gian hoàn vốn, chỉ số trượt giá,… Sau khi dự án chuẩn bị hoàn thành, trên cơ sở hợp đồng BOT, Bộ Tài chính sẽ ban hành thông tư thu phí áp dụng riêng cho từng trạm để nhà đầu tư tổ chức thực hiện.

Ông Hiếu cho biết, trong bước lập dự án đầu tư, thời gian thu phí hoàn vốn ban đầu chỉ là trên lý thuyết, dựa vào các tính toán ban đầu. Nếu trong quá trình thực hiện thu phí, lưu lượng cao hơn so với mức tính toán ban đầu, thời gian thu nhanh và hiệu quả hơn so với phương án tài chính, dự án sẽ có điều chỉnh, rút ngắn thời gian thu phí hoàn vốn. Trong hợp đồng BOT luôn có điều khoản quy định việc điều chỉnh và cân đối về mức phí và thời gian thu phí của các dự án.

“Hiện nay, Bộ GTVT đang chỉ đạo các nan QLDA, nhà đầu tư tập trung rà soát toàn bộ chi phí đầu tư trong quá trình thực hiện dự án BOT. Công trình nào hiệu quả, có lưu lượng xe cao hơn so với mức tính toán ban đầu, Bộ GTVT phối hợp với Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ giảm mức thu phí cho phương tiện hoặc rút ngắn thời gian thu phí. Dự kiến, trong tháng 7 và tháng 8/2016, các dự án có sự điều chỉnh về mức thu và thời gian hoàn vốn sẽ được công bố”, ông Hiếu nhấn mạnh.

Theo Giao thông