Sắp có kết quả đánh giá thực trạng hệ thống CNTT các bộ, ngành, địa phương

VietTimes -- Ngày 13/9/2017, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Ảnh chụp tại Trung tâm hành chính công Đồng Nai. Ảnh: báo Đồng Nai.

Ảnh chụp tại Trung tâm hành chính công Đồng Nai. Ảnh: báo Đồng Nai.

Theo đó, để nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chấn chỉnh việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp nhằm hạn chế tối đa việc người dân phải đi lại nhiều lần; khắc phục tình trạng thiếu công khai, minh bạch thông tin về thủ tục hành chính, quá hạn trong giải quyết thủ tục hành chính.

Đồng thời, xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức có hành vi cửa quyền, phiền hà, nhũng nhiễu, tiêu cực và tự đặt thêm quy định không có trong văn bản quy phạm pháp luật.

Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương phối hợp với Văn phòng Chính phủ trong việc xây dựng Nghị định về cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Nghị định này cần quy định việc ứng dụng các phần mềm thống nhất cả hệ thống đảm bảo liên thông và khai thác dữ liệu dùng chung để đơn giản hóa các thủ tục hành chính.

Đối với việc thành lập mới Trung tâm hành chính công, địa phương nào đã hoàn thành đề án và các mặt công tác chuẩn bị thì cho triển khai, còn lại thì tạm dừng chờ Chính phủ ban hành Nghị định.

Cùng với đó, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ TT&TT phối hợp với Văn phòng Chính phủ đánh giá thực trạng hoạt động của hệ thống CNTT của các bộ, ngành, địa phương trong giải quyết thủ tục hành chính và đề xuất các giải pháp nhằm liên kết, chia sẻ, kết nối dữ liệu tránh đầu tư dàn trải, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12/2017.