Ngành sách trước mệnh lệnh chuyển đổi số

Ngành sách trước mệnh lệnh chuyển đổi số

“Nếu các đơn vị xuất bản, phát hành trong nước không chuyển đổi số, doanh nghiệp nước ngoài sẽ điền vào chỗ trống”, ông Đinh Quang Hoàng nói về sự cấp thiết của chuyển đổi số.
Thi giới thiệu sách trực tuyến qua YouTube

Thi giới thiệu sách trực tuyến qua YouTube

VietTimes – Cuộc thi do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động, nhằm kết nối và truyền cảm hứng đọc sách cho người dân Việt Nam. Từ đó, chương trình nâng cao nhận thức về văn hóa đọc, lan tỏa tri thức trong cộng đồng.