Sách Trắng CNTT-TT Việt Nam 2018 sẽ lần đầu công bố tỷ lệ dân được phủ sóng 4G LTE

Phiên bản tiếng Việt của Sách Trắng CNTT-TT Việt Nam năm 2018 dự kiến được phát hành vào trung tuần tháng 11/2018. Trong ấn phẩm này, Bộ TT&TT sẽ lần đầu tiên cung cấp số liệu về tỷ lệ dân số được phủ sóng mạng di động 4G LTE.

Sách Trắng CNTT-TT Việt Nam 2018 sẽ lần đầu tiên cung cấp số liệu 3 chỉ tiêu mới gồm: Tỷ lệ dân số được phủ sóng mạng di động (2G, 3G, 4G); Tỷ lệ dân được phủ sóng di động băng rộng (3G, 4G); và Tỷ lệ dân được phủ sóng mạng di động 4G LTE (Ảnh minh họa)

Sách Trắng CNTT-TT là tài liệu thường niên được Bộ TT&TT thực hiện từ năm 2009 nhằm cung cấp một bức tranh tổng thể về hiện trạng phát triển của ngành CNTT-TT Việt Nam trên các lĩnh vực: bưu chính, viễn thông, cơ sở hạ tầng CNTT-TT, công nghiệp CNTT, ứng dụng CNTT, nguồn nhân lực CNTT, các văn bản pháp luật về CNTT-TT, các hoạt động hợp tác quốc tế của Việt Nam về CNTT-TT, các sự kiện CNTT-TT nổi bật, các tổ chức, doanh nghiệp CNTT-TT hàng đầu Việt Nam...

Sách Trắng về CNTT-TT Việt Nam 2018 tập trung vào việc cung cấp những số liệu thống kê chủ chốt về tình hình hoạt động của ngành TT&TT trong năm 2017.

Theo báo cáo của Vụ CNTT (Bộ TT&TT) đến ngày 11/10/2018, đến ngày 11/10/2018, Thường trực Ban Biên soạn đã nhận được đầy đủ thông tin số liệu để tổng hợp trong Sách Trắng CNTT-TT Việt Nam 2018 của các đơn vị trong và ngoài Bộ.

Thường trực Ban Biên soạn đã tiếp thu ý kiến đóng góp của các đơn vị tổng hợp và dự thảo phiên bản Sách Trắng CNTT-TT Việt Nam 2018 tiếng Việt, đã gửi cho Nhà xuất bản thiết kế, sau khi được phê duyệt của của lãnh đạo Bộ TT&TT về nội dung sẽ in chính thức. “Dự kiến phiên bản tiếng Việt của Sách Trắng CNTT-TT Việt Nam 2018 được phát hành trong tuần 3 tháng 11/2018 và in phiên bản tiếng Anh của ấn phẩm này vào tuần cuối tháng 11/2018”, đại diện Vụ CNTT cho biết.

Cũng theo Thường trực Ban biên soạn, ấn phẩm Sách Trắng CNTT-TT Việt Nam năm nay đã được cập nhật và cấu trúc lại việc trình bày nội dung của các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của ngành TT&TT theo 2 mảng Công nghệ và Tuyên truyền, tập trung vào các lĩnh vực: Công nghiệp CNTT; Viễn thông - Internet; ứng dụng CNTT; An toàn thông tin; Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử; Bưu chính.

Trong đó, đáng chú ý, với lĩnh vực Viễn thông - Internet, Thường trực Ban biên soạn Sách Trắng CNTT-TT Việt Nam 2018 cho biết, lần đầu tiên cung cấp số liệu 3 chỉ tiêu mới gồm: Tỷ lệ dân số được phủ sóng mạng di động (2G, 3G, 4G); Tỷ lệ dân được phủ sóng di động băng rộng (3G, 4G); và tỷ lệ dân được phủ sóng mạng di động 4G LTE.

Cả 3 chỉ tiêu mới này, theo đại diện Vụ Viễn thông, đều là những số liệu mà Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU) yêu cầu các nước cung cấp. Cùng với đó, trong Sách Trắng CNTT-TT 2018, hệ thống chỉ tiêu lĩnh vực viễn thông, Internet cũng được sắp xếp lại cho rõ ràng hơn.

Tương tự, với lĩnh vực Phát thanh Truyền hình và thông tin điện tử, hệ thống chỉ tiêu đã được rà soát, sắp xếp lại. Cùng với đó, năm nay cũng là năm đầu tiên cung cấp số liệu về: Số thuê bao, số doanh nghiệp và doanh thu truyền hình trên mạng Internet; Doanh thu thị trường dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng; Số lượng tổ chức, doanh nghiệp cung cấp nội dung trên mạng Internet.

Đối với lĩnh vực An toàn thông tin, theo đại diện lãnh đạo Cục An toàn thông tin, số liệu về các chỉ tiêu: tỷ lệ “Quy chế, quy định về an toàn thông tin”; “Hệ thống, phương án kỹ thuật về an toàn thông tin” và “Chuyên trách về an toàn thông tin” sát thực tế hơn so với năm ngoái do số lượng phiếu điều tra, khảo sát Cục An toàn thông tin và Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam - VNISA thu thập, tổng hợp gấp đôi và phạm vi các cơ quan, đơn vị cũng rộng hơn.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi họp, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng yêu cầu các đơn vị chức năng thuộc Bộ rà soát lại thông tin số liệu do đơn vị mình cung cấp một lần nữa và chuyển lại cho Vụ CNTT vào cuối tuần này. Đầu tuần tới, Vụ CNTT gửi tờ trình về việc chuẩn bị phát hành Sách Trắng 2018 lên tập thể Lãnh đạo Bộ.

“Về công tác chuẩn bị cho nội dung của Sách Trắng CNTT-TT năm 2019, Vụ CNTT cần có báo cáo đánh giá lại tình hình biên soạn , xuất bản Sách Trắng và đề xuất cách thức biên soạn Sách Trắng CNTT-TT năm 2019 theo hướng đổi mới trên cơ sở ý kiến tham góp của các đơn vị liên quan, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng chỉ đạo.

Theo ICT News

https://ictnews.vn/thoi-su/sach-trang-cntt-tt-viet-nam-2018-se-lan-dau-cong-bo-ty-le-dan-duoc-phu-song-4g-lte-174352.ict