Rà soát toàn bộ công tác cán bộ và quy trình nhân sự của Bộ Công Thương

Đây là yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Công Thương với Văn phòng Ban Cán sự phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ thuộc bộ này. 

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh

Việc rà soát bao gồm cả các trường hợp tiếp nhận người từ bên ngoài và các trường hợp được điều động trong giai đoạn từ 2013 – 2015.

Theo yêu cầu của Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, “việc rà soát lại công tác cán bộ và quy trình nhân sự trong giai đoạn 2013 – 2015 bao gồm cả các trường hợp tiếp nhận người từ bên ngoài về và các trường hợp được điều động từ Bộ về nắm giữ các vị trí trong Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc của các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty thuộc Bộ”.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cũng yêu cầu báo cáo về công tác quy hoạch cán bộ trong khoảng thời gian từ năm 2011 đến năm 2015.

Theo Bộ trưởng, “Các đơn vị liên quan đang khẩn trương triển khai và báo cáo Ban Cán sự Đảng bước đầu kết quả rà soát vào cuối tuần tới”.