Ra mắt Trang thông tin điện tử Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam

VietTimes -- Trang thông tin điện tử của Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam cung cấp các thông tin chính thống liên quan đến hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, hoạt động huấn luyện, đào tạo, đối ngoại và hợp tác quốc tế, hoạt động của các sĩ quan Việt Nam tại các Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

rung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam tổ chức Lễ ra mắt Trang thông tin điện tử trên internet.

rung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam tổ chức Lễ ra mắt Trang thông tin điện tử trên internet.

Ngoài ra, trang thông tin điện tử Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam với tên miền http://vnpkc.gov.vn, còn cung cấp kho dữ liệu ảnh và video clip về các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc của Việt Nam; liên kết các nguồn thông tin về gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc của Liên Hợp Quốc, của các nước đối tác, phục vụ tra cứu, nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm. 

Việc Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam xây dựng Trang Thông tin điện tử của Trung tâm nhằm bảo đảm tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả đối với cộng đồng quốc tế về việc Việt Nam tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, góp phần vào nỗ lực chung của Liên Hợp Quốc, bảo vệ và duy trì nền hòa bình, an ninh quốc tế, tăng cường hợp tác của Việt Nam với các nước trong lĩnh vực quốc phòng nói chung và gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc nói riêng, tranh thủ nguồn lực hỗ trợ của các nước đối tác để nâng cao năng lực, tiềm lực đối với quân đội ta. 

Phát biểu tuyên bố ra mắt Trang Thông tin điện tử Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Thượng tướng Phạm Ngọc Minh, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam khẳng định: Từ khi Việt Nam chính thức triển khai lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, Việt Nam đã làm được rất nhiều việc nổi bật trong lĩnh vực đối ngoại về gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, đồng thời cũng rất quan tâm đẩy mạnh các hoạt động công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để đông đảo quần chúng nhân dân và cán bộ, chiến sĩ cả nước biết đến. 

Thượng tướng Phạm Ngọc Minh nhấn mạnh: Trong thời đại công nghệ bùng nổ và có nhiều tiện lợi trong trao đổi, chia sẻ thông tin qua mạng internet và giữa các trang thông tin điện tử với nhau, việc ra mắt Trang thông tin điện tử của Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam vào thời điểm này là rất cần thiết. Trang Thông tin sẽ là một công cụ hữu ích phục vụ cho các nhiệm vụ của Trung tâm, đặc biệt là nhiệm vụ tuyên truyền, quảng bá, chia sẻ kinh ngiệm, thu hút nguồn lực. 

Để đông đảo quần chúng nhân dân và cán bộ, chiến sĩ cả nước thực sự hiểu đúng về chủ trương và thực tiễn quá trình Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, để mọi người quan tâm có thể theo dõi, tra cứu, tìm hiểu, Thượng tướng Phạm Ngọc Minh yêu cầu Trang thông tin điện tử của Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam cần nghiên cứu làm tốt công tác tuyên truyền một cách sâu rộng và phong phú, đa dạng đến toàn thể nhân dân, tránh những hiểu lầm và tư duy lệch lạc, suy diễn gây hoài nghi trong xã hội và ngay cả trong Quân đội về việc Quân đội tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. 

Từ khi được thành lập năm 2014, đến nay Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam đã cử 12 lượt cán bộ đi làm nhiệm vụ sĩ quan liên lạc, sĩ quan tham mưu quân sự và trang bị, quan sát viên quân sự tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Cộng hòa Trung Phi và Cộng hòa Nam Sudan. Các sĩ quan của Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của Liên Hợp Quốc và của Quân đội giao, được lãnh đạo Liên Hợp Quốc đánh giá cao, thể hiện được uy tín và năng lực của sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam trong thực hiện các nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc và các nhiệm vụ quốc tế, góp phần nâng cao hình ảnh của Việt Nam, tăng cường sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.