Quyền Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng chỉ đạo phát triển hệ sinh thái số Việt Nam

VietTimes – Phát triển hệ sinh thái số Việt Nam có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội một cách bền vững, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh. Mới đây, quyền Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã có ý kiến chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Thông tin - Truyền thông xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện thúc đẩy phát triển hệ sinh thái số Việt Nam.
Quyền Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng (ảnh: VnEconomy)
Quyền Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng (ảnh: VnEconomy)

Theo quyền Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, đối với Việt Nam hiện nay, nhiệm vụ đặt ra là thúc đẩy phát triển 5 nhóm sản phẩm, dịch vụ bao gồm: Tìm kiếm thông tin, Mạng xã hội, Trình duyệt web, Hệ điều hành, Phần mềm phòng chống mã độc.

Định hướng chung cho việc thúc đẩy phát triển hệ sinh thái số là phải nghiên cứu, nắm bắt tri thức toàn cầu cũng như kinh nghiệm quốc tế để xây dựng chính sách phù hợp với Việt Nam. Doanh nghiệp trong nước sẽ đóng vai trò nòng cốt trong việc thực thi. Cách làm cần phù hợp hướng đến sự phát triển công nghệ để giải quyết bài toán đáp ứng nhu cầu thực tiễn của Việt Nam.

Quyền Bộ trưởng đã giao nhiệm vụ cho Vụ tổ chức cán bộ đề xuất, trình quyết định thành lập Tổ công tác thúc đẩy phát triển hệ sinh thái số Việt Nam. Thành phần tham gia Tổ công tác sẽ bao gồm Cục An toàn Thông tin, Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin Điện tử, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Công nghệ thông tin, Vụ Quản lý Doanh nghiệp, Vụ Hợp tác Quốc tế, Cục Tin học hóa, Cục Viễn thông, Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông, Viện Công nghiệp Phần mềm và Nội dung số.

Tổ công tác sẽ có nhiệm vụ: Nghiên cứu, tổng hợp, tham khảo kinh nghiệm quốc tế; Nghiên cứu, tổng hợp thông tin về thị trường; Tham mưu, đề xuất các biện pháp cụ thể để thúc đẩy phát triển hệ sinh thái số Việt Nam.