Quý III/2015: Eximbank chỉ lãi trước thuế 110 tỷ đồng, tổng tài sản giảm còn 127.000 tỷ

Trong 9 tháng đầu năm, các chỉ tiêu huy động vốn và cho vay của ngân hàng Eximbank đều sụt giảm, đi ngược lại tình hình chung của hệ thống ngân hàng hiện nay.
Quý III/2015: Eximbank chỉ lãi trước thuế 110 tỷ đồng, tổng tài sản giảm còn 127.000 tỷ

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu (Eximbank – mã EIB) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2015.

Theo đó, tính đến ngày 30/9, tổng tài sản của ngân hàng giảm 21% so với đầu năm xuống mức 126.983 tỷ đồng. Cho vay khách hàng đạt 85.137 tỷ đồng, giảm 2,3%. Tiền gửi khách hàng đạt 100.037 tỷ đồng, giảm 1,3%.

Trong quý III, thu nhập lãi thuần của Eximbank đạt 891 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước.

Chi phí hoạt động trong kỳ tăng 11% lên 533 tỷ đồng. Ngoài ra, vì ngân hàng đã trích lập dự phòng rủi ro tín dụng tăng mạnh bất thường từ 84 tỷ đồng cùng kỳ năm trước lên 332 tỷ đồng nên tổng lợi nhuận trước thuế của ngân hàng trong quý III chỉ còn 110 tỷ đồng, giảm 61% so với kết quả quý III/2014.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2015, lợi nhuận trước thuế và sau thuế của Eximbank lần lượt đạt 677 tỷ đồng và 525 tỷ đồng, đều giảm 28% so với cùng kỳ năm trước.

Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng giảm từ 2,46% xuống 1,64%. Xét về số tuyệt đối, tổng nợ xấu giảm 35% so với đầu năm xuống còn 1.402 tỷ đồng, trong đó nợ có khả năng mất vốn giảm mạnh 44% xuống còn 758 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/9, mệnh giá trái phiếu đặc biệt do VAMC phát hành cho Eximbank ở mức gần 6.374 tỷ đồng, tăng 33% so với đầu năm, trong đó dự phòng rủi ro hơn 450 tỷ đồng. Báo cáo cho biết dự kiến số dự phòng trái phiếu đặc biệt phải trích lập thêm trong quý IV/2015 là 572,2 tỷ đồng.

Sắp tới, ngày 15/12 Eximbank sẽ tổ chức ĐHCĐ bất thường để bầu thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2015-2020). Ngân hàng cho biết số lượng thành viên dự kiến được bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI là 11 người. 

Tối thiếu 1/2 tổng số thành viên Hội đồng quản trị phải là người không điều hành và thành viên độc lập trong đó ít nhất 1 thành viên HĐQT độc lập. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể là thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Số lượng thành viên dự kiến được bầu vào ban kiểm soát nhiệm kỳ VI là 5 thành viên.

Theo Trí thức trẻ