Quý II/2016, Thanh tra Chính phủ chỉ phát hiện 7 vụ, 8 đối tượng có hành vi tham nhũng

VietTimes -- Trong quý II/2016, Thanh tra Chính phủ tổ chức 11.720 lớp tuyên truyền, quán triệt pháp luật về PCTN cho 396.108 người; xuất bản 9.582 đầu sách, tài liệu về pháp luật phòng, chống tham nhũng. Tuy nhiên, cả quý 2, Thanh tra Chính phủ mới chỉ phát hiện 7 vụ, 8 đối tượng có hành vi tham nhũng và liên quan đến tham nhũng

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Theo báo cáo kết quả công tác quý II của Thanh tra Chính phủ vừa thông báo, Thanh tra Chính phủ đã triển khai 1.805 cuộc thanh tra hành chính và 84.817 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra đã chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực; phát hiện vi phạm hơn 8 nghìn tỷ đồng, 860 ha đất; kiến nghị thu hồi hơn 6,7 nghìn tỷ đồng và 515 ha đất; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý hơn  1,2 nghìn tỷ đồng, 345 ha đất; kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với 221 tập thể; ban hành 45.652 quyết định xử phạt vi phạm hành chính tổ chức, cá nhân với số tiền hơn 1,4 nghìn tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự 19 vụ, 31 đối tượng.

Thanh tra Chính phủ cho biết, trong công tác tiếp dâ, xử lý đơn thư và giải quyết KN,TC, cơ quan hành chính nhà nước các cấp tiếp 80.506 lượt công dân với 39.842 vụ việc; có 1.192 đoàn đông người. Kết quả, đã giải quyết 5.427/8.527 vụ việc KN,TC thuộc thẩm quyền (đạt 64%). Qua công tác giải quyết KN,TC đã kiến nghị thu hồi cho nhà nước và trả lại cho 224 công dân 16 tỷ đồng, 18 ha đất; kiến nghị xử lý hành chính 76 người.

Đặc biệt, trong công tác phòng, chống tham nhũng đang được dư luận hết sức quan tâm, Thanh tra Chính phủ cho biết, đơn vị này đã phát hiện 7 vụ, 8 đối tượng có hành vi tham nhũng và liên quan đến tham nhũng. Các cơ quan cảnh sát điều tra đã thụ lý điều tra 148 vụ, 354 đối tượng tham nhũng và liên quan đến tham nhũng.

Về nhiệm vụ quý III, Thanh tra Chính phủ sẽ tiếp tục triển khai theo kế hoạch gắn với thanh tra đột xuất khi phát hiện dấu hiện vi phạm, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, dư luận có nhiều quan tâm, có nhiều đơn thư KN,TC; thanh tra vụ việc do Thủ tướng Chính phủ giao; đẩy mạnh công tác giám sát, thẩm định kết quả thanh tra, nâng cao chất lượng, hiệu quả, tiến độ kết luận các cuộc thanh tra thực hiện công khai kết luận thanh tra; tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện kết luận, kiến nghị và quyết định xử lý về thanh tra; hoàn thiện dự thảo Luật phòng, chống tham nhũng theo đúng tiến độ đề ra.