Quý II/2016, Thanh tra Chính phủ chỉ phát hiện 7 vụ, 8 đối tượng có hành vi tham nhũng

Quý II/2016, Thanh tra Chính phủ chỉ phát hiện 7 vụ, 8 đối tượng có hành vi tham nhũng

VietTimes -- Trong quý II/2016, Thanh tra Chính phủ tổ chức 11.720 lớp tuyên truyền, quán triệt pháp luật về PCTN cho 396.108 người; xuất bản 9.582 đầu sách, tài liệu về pháp luật phòng, chống tham nhũng. Tuy nhiên, cả quý 2, Thanh tra Chính phủ mới chỉ phát hiện 7 vụ, 8 đối tượng có hành vi tham nhũng và liên quan đến tham nhũng