Quý II-2015 phải xác định giá trị đối với 82 doanh nghiệp

Để hoàn thành kế hoạch tái cơ cấu DNNN, Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển DN đề nghị trong quý II-2015 phải khẩn trương xác định giá trị DN đối với 82 DN đã thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa.
 Quý II-2015 phải xác định giá trị đối với 82 doanh nghiệp

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo đổi mới và Phát triển DN cũng đề nghị 126 DN đang xác định giá trị doanh nghiệp, phấn đấu trong khoảng thời gian này công bố được giá trị DN và quý III/2015, hoàn thành cổ phần hóa.

Đối với 52 DN đã công bố giá trị doanh nghiệp, phấn đấu trong quý II/2015, hoàn thành cổ phần hóa.

Như vậy, trong quý II/2015, khối lượng các DN phải đẩy nhanh các kế hoạch nhằm thực hiện cổ phần hóa là rất lớn. Cùng với đó, những DN có điều kiện thì thực hiện IPO theo quy định hiện hành.

Những DN chưa có điều kiện IPO ngay thì chuyển thành công ty cổ phần với các cổ đông là Nhà nước, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước, tổ chức công đoàn, người lao động, cổ đông chiến lược (nếu có) hoặc các cổ đông tự nguyện khác nhằm thay đổi hình thức pháp lý DN, đa dạng hóa sở hữu, góp phần dân chủ hóa kinh doanh, tạo hàng hóa sẵn sàng cho thị trường.

Về kế hoạch sắp xếp, cổ phần hóa, theo kế hoạch năm 2015, cả nước cần hoàn thành cổ phần hóa 289 DN (chưa kể số sẽ bổ sung theo tiêu chí, danh mục phân loại DNNN mới). Tính đến ngày 24/3/2015, 289 DN nói trên đều đã thành lập Ban chỉ đạo. Trong đó, có 207 DN đang tiến hành xác định giá trị DN, 81 DN đã có quyết định công bố giá trị DN, 29 DN (3 tổng công ty nhà nước và 26 DN) đã cổ phần hóa. Những đơn vị thực hiện cổ phần hóa có kết quả cao là Hà Nội (14 DN), Tập đoàn công nghiệp Than- Khoáng sản (4 DN). Ngoài ra, đã bán 1 DN, giải thể 1 DN.

Theo kế hoạch năm 2015, cả nước còn phải cổ phần hóa 289 doanh nghiệp (chưa kể số doanh nghiệp sẽ bổ sung theo tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp mới).

Kế hoạch là như vậy, nhưng thống kê sau 3 tháng đầu năm, chỉ có 27 DNNN thực hiện đấu giá cổ phần lần đầu và thoái vốn thông qua 2 sở giao dịch chứng khoán. Tổng số lượng cổ phần chào bán trên 137 triệu cổ phần, trong đó, tổng số lượng đã bán được là trên 60,5 triệu cổ phần (chiếm 44% tổng số lượng cổ phần chào bán).

Theo lãnh đạo Cục Tài chính DN (Bộ Tài chính), ngoài 27 DN nói trên, 2 DN đang tiến hành cổ phần hóa. Như vậy, 9 tháng cuối năm 2015, còn 262 doanh nghiệp phải thực hiện, chiếm 90% tổng số doanh nghiệp phải cổ phần hóa theo kế hoạch năm 2015.

Bộ Tài chính đã kiến nghị với Chính phủ, tới đây, Bộ Tài chính sẽ cùng với Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp tiến hành công bố “tên tuổi” 260 DN sẽ cổ phần hóa thời gian tới cũng như lộ trình, tiến độ cụ thể từng quý của từng DN để các bộ, ngành, nhà đầu tư và truyền thông giám sát việc thực hiện.

Trong phiên họp thường kỳ của Chính phủ hai tháng vừa qua (tháng 3 và 4), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đều nhắc đến nhiệm vụ cổ phần hóa các DNNN. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng rốt ráo yêu cầu trong năm 2015, các bộ, ngành, địa phương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước phải phấn đấu đạt kế hoạch tái cơ cấu đã đề ra, trong đó cổ phần hóa phải đạt kế hoạch, thực hiện thoái vốn đầu tư ngoài ngành cao hơn, đảm bảo đúng quy định, không để xảy sai sót, tiêu cực.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị, trong 9 tháng còn lại của năm 2015 phải hoàn thành cổ phần hóa 289 DNNN theo kế hoạch, đồng thời yêu cầu từng Bộ trưởng, lãnh đạo các địa phương, lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty nhà nước phải nêu cao trách nhiệm, quyết tâm thực hiện mục tiêu này.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát bổ sung danh mục các DNNN cần cổ phần hóa cho giai đoạn 5 năm tới, ngoài 298 DN theo kế hoạch đề ra.

Theo Báo Hải Quan