Quý I/2016: Phát triển mới gần 28.000 tên miền “.vn”

Trong 3 tháng đầu năm nay, đã phát triển được 27.682 tên miền truyền thống “.vn”, nâng tổng số tên miền “.vn” duy trì trên hệ thống lên 354.608 tên miền.
Tổng số tên miền tiếng Việt đạt 971.679 tên miền.
Tổng số tên miền tiếng Việt đạt 971.679 tên miền.

Báo cáo đánh giá tình hình quản lý nhà nước của Bộ TT&TT quý I/2016 cho biết, trong quý I/2016, đã phát triển được 27.682 tên miền truyền thống “.vn”, nâng tổng số tên miền “.vn” đang duy trì là 354.608 tên miền.

Cùng với đó, cũng trong 3 tháng đầu năm nay, có 222.660 tên miền tiếng Việt đăng ký mới, đưa tổng số tên miền tiếng Việt đạt 971.679 tên miền.

Liên quan đến công tác quản lý tên miền tiếng Việt, hồi giữa tháng 4/2016 VNNIC cho biết, từ đầu tháng 3 năm nay, Trung tâm đã tiến hành chương trình thanh lọc và đưa các tên miền tiếng Việt không được duy trì vào trạng thái tự do. Đây chính là cơ chế cho phép các TMTV “đẹp” đã bị một số chủ thể đăng ký giữ chỗ từ lâu nhưng không đưa vào sử dụng được giải phóng. Từ đó, các chủ thể khác có thể đăng ký lại và đưa vào sử dụng tránh tình trạng lãng phí tài nguyên Internet quốc gia. Kết quả, sau hơn một tháng triển khai chương trình, đã có hơn 25.000 tên miền tiếng Việt bị thanh lọc và đưa trở lại trạng thái tự do.

Chương trình thanh lọc tên miền tiếng Việt sẽ tiếp tục được VNNIC triển khai cho đến hết tháng 12/2016. VNNIC cũng đã khuyến nghị các chủ thể có tên miền tiếng Việt đăng ký giai đoạn đầu (năm 2011) cần thực hiện gia hạn hoặc kích hoạt sử dụng các dịch vụ miễn phí tại địa chỉ https://dichvu.tenmientiengviet.vn để tránh bị đưa vào danh sách thanh lọc.

Cũng theo báo cáo của Bộ TT&TT, trong quý I năm nay, có 9 khối /22 địa chỉ IPv4 được cấp mới, nâng tổng số địa chỉ IPv4 của Việt Nam là 15.769.344 địa chỉ; không có khối địa chỉ IPv6 nào được cấp mới, tổng số các vùng địa chỉ IPv6 là 28 khối /48 và 21 khối /32. Đồng thời, hiện có 143.850 tên miền quốc tế đã thông báo trên trang http://thongbaotenmien.vn.

Bên cạnh đó, trong quý I/2016, Bộ TT&TT cũng đã hoàn thành báo kết quả hoạt động giai đoạn II (2013 - 2015) của Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6. Theo báo cáo này, đến nay về cơ bản Việt Nam đã hoàn tất các nhiệm vụ và mục tiêu đặt ra của Giai đoạn II (Giai đoạn khởi động) của Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6, đã sẵn sàng chuyển sang Giai đoạn III.

Được khai trương từ 6/5/2013, đến thời điểm hiện tại mạng IPv6 quốc gia được duy trì ổn định với 9 ISP kết nối tới hệ thống VNIX trong nước và hàng chục hướng kết nối đi quốc tế. Đồng thời, lưu lượng IPv6 trao đổi qua VNIX đã tăng dần qua các năm; một số dịch vụ đã được cung cấp trên nền công nghệ IPv6 cho khách hàng. Đặc biệt, theo kết quả có được từ hệ thống thống kê của các tổ chức quốc tế, tỷ lệ sử dụng IPv6 của khách hàng tại Việt Nam đạt khoảng 0,03%, thay vì 0% như giai đoạn trước.