Quy định lạm quyền, tỉnh Quảng Ninh bị 'tuýt còi'

Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp) vừa ký văn bản “tuýt còi” hai văn bản của UBND tỉnh Quảng Ninh.
Tàu thuyền neo đậu ở vịnh Hạ Long.
Tàu thuyền neo đậu ở vịnh Hạ Long.

Đó là quyết định số 4088 ngày 21/12/2015 về việc ban hành quy định tạm thời về quản lý hoạt động tàu du lịch trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long và quyết định số 3625 ngày 16/11/2015 về việc tạm dừng việc đóng mới thay thế tàu vỏ gỗ hoạt động du lịch trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long.

Cục Kiểm tra văn bản cho biết quyết định số 4088 quy định tạm thời về quản lý hoạt động tàu du lịch trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long có một số nội dung ban hành không đúng thẩm quyền, trái với quy định của Hiến pháp năm 2013, Luật đầu tư 2014, Luật giao thông đường thủy nội địa 2004, Luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản hiện hành khác...

Cục Kiểm tra văn bản cũng chỉ ra nhiều điểm sai trái tại quyết định 3625 so với Luật doanh nghiệp năm 2014.

Theo Cục Kiểm tra văn bản, những nội dung có dấu hiệu trái luật tại hai văn bản nêu trên tiềm ẩn nguy cơ tác động tiêu cực đến hoạt động đầu tư kinh doanh, xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể kinh doanh, doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển khách du lịch trên địa bàn vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long.

Cục Kiểm tra văn bản đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh phải tổ chức tự kiểm tra, xử lý, hủy bỏ những nội dung trái pháp luật tại hai văn bản nêu trên và báo cáo kết quả xử lý về Cục Kiểm tra văn bản.

Theo Tuổi Trẻ