Biển cấm ô tô rẽ trái nhưng có cấm quay đầu?

Biển cấm ô tô rẽ trái nhưng có cấm quay đầu?

Khi đi học lái xe, nhiều người thường được các thầy chỉ là "cấm rẽ thì cấm quay, còn cấm quay thì không cấm rẽ". Câu nói này là nhằm miêu tả hai biển báo cấm theo quy định của Quy chuẩn về báo hiệu đường bộ (QC41:2012) do bộ Giao thông vận tải ban hành năm 2012.