Quy chế thi THPT quốc gia 2016: Siết quy định về chấm trắc nghiệm và phúc khảo

Hôm qua (11.3), Bộ GD-ĐT đã chính thức ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung quy chế thi THPT quốc gia 2016 với một số thay đổi đáng chú ý so với dự thảo trước đó.
Có một số thay đổi trong quy định chấm thi phúc khảo trong kỳ thi THPT quốc gia 2016 - Ảnh: Đào Ngọc Thạch
Có một số thay đổi trong quy định chấm thi phúc khảo trong kỳ thi THPT quốc gia 2016 - Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Bỏ làm tròn đến 0,25 điểm với bài trắc nghiệm

Một trong những điểm đáng chú ý nhất là thay đổi về làm tròn điểm bài thi trắc nghiệm. Cụ thể, tổ chấm tiến hành chấm điểm và quy đổi điểm bằng máy tính sang thang điểm 10, làm tròn đến hai chữ số thập phân cho từng bài thi trắc nghiệm (quy chế năm 2015 cho phép lấy đến 0,25 điểm). Điều này có nghĩa có thể lấy đến 0,01 điểm. Như vậy năm nay nếu thí sinh được 4,99 cũng không được cộng tròn thành 5, chỉ trường hợp là 4,995 trở lên thì mới được cộng tròn điểm.

Bị đình chỉ 1 môn sẽ không được dự thi các môn còn lại

Về quy định xử lý trừ điểm bài thi với thí sinh vi phạm quy chế thi, thông tư chính thức cũng điều chỉnh so với dự thảo và quy chế 2015. Cụ thể, ngoài việc giữ quy định “thí sinh bị đình chỉ thi môn thi nào sẽ bị điểm 0 (không) môn thi đó”, quy chế năm nay còn quy định rõ hơn: “Không được tiếp tục dự thi các môn thi tiếp theo; không được sử dụng kết quả thi để xét tốt nghiệp THPT và đăng ký xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ”.

Siết chặt quy định về chấm phúc khảo

So với dự thảo, thông tư sửa đổi chính thức đã bổ sung một số nội dung nhằm quy định chặt chẽ hơn về kết quả chấm phúc khảo. Cụ thể, nếu kết quả chấm phúc khảo bài thi tự luận của 2 cán bộ chấm phúc khảo giống nhau thì lấy kết quả đó làm điểm phúc khảo và giao bài thi cho 2 cán bộ chấm phúc khảo ký xác nhận. Nếu kết quả chấm của 2 cán bộ chấm phúc khảo có sự chênh lệch thì rút bài thi giao cho trưởng ban phúc khảo tổ chức cho cán bộ thứ 3 chấm trực tiếp trên bài làm của thí sinh bằng mực màu khác; Nếu kết quả chấm của 2 trong 3 cán bộ chấm phúc khảo giống nhau thì lấy điểm giống nhau làm điểm phúc khảo. Nếu kết quả chấm của cả 3 cán bộ chấm phúc khảo lệch nhau thì trưởng ban phúc khảo lấy điểm trung bình cộng của 3 lần chấm làm tròn đến hai chữ số thập phân làm điểm phúc khảo rồi ký tên xác nhận.

Quy chế mới cũng bổ sung quy định: Bài thi có điểm phúc khảo lệch so với điểm chấm đợt đầu (đã công bố) từ 0,25 điểm trở lên thì được điều chỉnh điểm. Trong trường hợp điểm phúc khảo lệch so với điểm chấm đợt đầu từ 0,5 điểm trở lên thì phải tổ chức đối thoại trực tiếp giữa các cán bộ chấm thi đợt đầu và cán bộ chấm phúc khảo (có ghi biên bản). Nếu thấy có biểu hiện tiêu cực thì xử lý theo quy định. Điểm chính thức của bài thi sau phúc khảo được trưởng ban phúc khảo trình chủ tịch hội đồng thi ký duyệt.

Tuần tới có lịch đăng ký dự thi

Quy chế mới đã bỏ quy định cứng về thời gian nộp phiếu đăng ký dự thi và cho biết sẽ quy định trong văn bản hướng dẫn tổ chức thi hằng năm của Bộ GD-ĐT. Dự kiến, trong tuần tới, Bộ sẽ ban hành hướng dẫn trên và công bố đề thi minh họa kỳ thi THPT quốc gia.

Theo Thanh niên