Quy chế đề cử, nhận đề cử của các Ủy viên Trung ương tại Đại hội 12

VietTimes -- Tại Đại hội XII, các ủy viên trung ương đương nhiệm sẽ không được đề cử nhân sự ngoài danh sách Trung ương đã chuẩn bị, và cũng không được nhận đề cử nếu không có tên trong danh sách tái cử. Phiên họp trù bị cũng đã thông qua chương trình làm việc chính thức của Đại hội.
 Các đại biểu về dự đại hội. Ảnh" TTXVN
Các đại biểu về dự đại hội. Ảnh" TTXVN

Dưới sự điều hành của Ủy viên Bộ Chính trị Trương Tấn Sang, phiên họp trù bị đã diễn ra chặt chẽ, bắt đầu thông qua chương trình phiên trù bị. Tiếp đó, các đại biểu thông qua Quy chế làm việc của Đại hội, trong đó có những quy định về việc trả lời báo chí của đại biểu.

Phiên trù bị cũng đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 17 người, Đoàn Thư ký năm người – bộ phận sẽ trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động trong chín ngày diễn ra Đại hội. Đồng thời bầu ra Ban Thẩm tra tư cách đại biểu, và thông qua báo cáo thẩm tra tư cách của 1.510 đại biểu dự Đại hội.

Điều đáng chú ý ở kỳ đại hội này là Quy chế bầu cử tại Đại hội. Được thông qua tại phiên trù bị, Quy chế có những quy định chặt chẽ hơn, đảm bảo nguyên tắc tập trung – dân chủ trong công tác nhân sự, mang tính tiếp nối với Quy định 244 về Quy chế bầu cử trong Đảng (Trung ương thông qua tháng 4-2014). Theo đó, tại Đại hội XII này, các ủy viên trung ương đương nhiệm sẽ không được đề cử nhân sự ngoài danh sách Trung ương đã chuẩn bị, và cũng không được nhận đề cử nếu không có tên trong danh sách tái cử.

Trước đó, dự thảo Quy chế này được Trung ương chuẩn bị kỹ càng. Sau khi được thông qua ở Hội nghị 13, dự thảo được chuyển về 63 đoàn đại biểu thuộc đảng bộ các tỉnh/thành, và năm đoàn đại biểu đảng bộ khối cơ quan trung ương, quân đội, công an, doanh nghiệp, ngoài nước... đã thảo luận, lấy ý kiến. Vì vậy phiên trù bị đã thông qua nhanh chóng Quy chế bầu cử tại Đại hội.

Cuộc họp trù bị cũng đã thông qua chương trình làm việc chính thức của Đại hội XII. Theo đó sau phiên khai mạc ngày mai, 21-1, Đại hội sẽ dành hai ngày thảo luận về các văn kiện. Chủ nhật, 24-1 sẽ đi vào phần nhân sự với việc nghe báo cáo công tác chuẩn bị nhân sự của Ban chấp hành Trung ương khóa XI gửi tới Đại hội.

Minh Thụy