Quỹ bảo hiểm y tế thâm hụt hơn 249 tỷ đồng – Đà Nẵng yêu cầu thanh tra

VietTimes – Các cơ sở có biểu hiện lạm dụng quỹ Bảo hiểm y tế, hay có chi phí khám, chữa bệnh theo bảo hiểm y tế tăng đột biến sẽ bị cơ quan chức năng TP Đà Nẵng tiến hành thanh tra.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tại Đà Nẵng, chỉ tính riêng trong 8 tháng đầu năm, ước tính chi phí khám chữa bệnh theo thẻ Bảo hiểm y tế đã lên đến hơn 785 tỷ đồng. Trong khi đó, quỹ khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế của thành phố được sử dụng chỉ có hơn 536 tỷ đồng, khiến quỹ đã âm hơn 249 tỷ đồng. Dự báo số bội chi quỹ khám chữa bệnh trong 9 tháng năm 2016 sẽ lên đến 290,558 tỷ đồng.

Trước thực trạng trên, ông Đặng Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu ngành Y tế và Bảo hiểm xã hội phối hợp chặt chẽ để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân, đảm bảo cân đối được quỹ bảo hiểm y tế.

Mặt khác, Bảo hiểm xã hội thành phố phải phối hợp Sở Y tế thẩm định lại toàn bộ chi phí khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế 6 tháng đầu năm tại các cơ sở bội chi quỹ khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế, phân tích thực trạng, xác định nguyên nhân và kiên quyết thu hồi chi phí khám chữa bệnh không hợp lý. Đồng thời, thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành có trọng điểm các cơ sở khám chữa bệnh có biểu hiện lạm dụng quỹ khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế, chi phí khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế gia tăng đột biến.