Quốc hội thông qua Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

VietTimes -- Sáng ngày 12/6, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đã chính thức được Quốc hội thông qua, với tỷ lệ 410/442 phiếu tán thành.
Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chính thức được Quốc hội thông qua với đa số đại biểu tán thành. - Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội
Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chính thức được Quốc hội thông qua với đa số đại biểu tán thành. - Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội

Theo chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV, ngày 12/6/2017, các đại biểu Quốc hội sẽ tiến hành biểu quyết thông qua Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Theo đó, có 442 đại biểu tham gia biểu quyết (chiếm tỉ lệ 90,02%), trong đó số đại biểu tán thành là 410, chiếm 83,5%, chỉ có 30 đại biểu không tán thành (chiếm tỉ lệ 6,11%).

Dự thảo Luật hỗ trợ DNNVV được trình Quốc hội lần đầu tiên tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá 14, tháng 10/2016. Tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội Khóa XIV, Luật đã chính thức được thông qua.

Đây là lần đầu tiên, Việt Nam có một luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đây cũng là dự luật đầu tiên được thông qua tại Kỳ họp thứ 3 Quốc hội Khóa XIV. Sau khi được tiếp thu và chỉnh lý, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa bao gồm 4 chương và 35 điều.

Ba nhóm đối tượng DNNVV mà Luật hỗ trợ trọng tâm đó chính là: Doanh nghiệp mới chuyển đổi từ hộ gia đình; doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng; tạo và doanh nghiệp tham gia cụm liên kết ngành, bám theo những sản phẩm chủ lực, tạo quỹ giá trị bền vững cho sản phẩm đó tồn tại trên thị trường.

Luật này ra đời sẽ góp thêm động lực để thực hiện mục tiêu đến năm 2020, cả nước có ít nhất 1 triệu doanh nghiệp hoạt động nhằm tạo động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đây là một trong những dự thảo Luật đang được cộng đồng doanh nghiệp hết sức quan tâm và chờ đợi trong thời gian qua.