Quốc hội quyết định bầu cử Quốc hội khóa 14 vào Chủ nhật 22.5.2016

Có 455 đại biểu (chiếm 92,11% tổng số đại biểu) biểu quyết thông qua ngày bầu cử Quốc hội khóa 14 và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2011 là chủ nhật 22.5.2016. 
Quốc hội quyết định bầu cử Quốc hội khóa 14 vào Chủ nhật 22.5.2016

Sáng nay 24.11, các đại biểu quốc hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc quyết định ngày bầu cử, thành lập Hội đồng Bầu cử quốc gia bầu cử đại biểu QH khóa 14 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng điều hành phần biểu quyết thông qua 3 nội dung Tờ trình của Ủy nban Thường vụ Quốc hội. Có 455 đại biểu (chiếm 92,11% tổng số đại biểu) biểu quyết thông qua ngày bầu cử Quốc hội khóa 14 và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2011 là vào ngày chủ nhật, 22.5.2016. 

Về quyết định thành lập Hội đồng Bầu cử quốc gia với cơ cấu theo tờ trình gồm 21 thành viên gồm 1 Chủ tịch, 4 Phó chủ tịch (Phó chủ tịch nước, Phó thủ thướng, Phó chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam) và 16 thành viên hội đồng, qua biểu quyết có 452 đại biểu chiếm 91,5% tổng số đại biểu quốc hội) tán thành thông qua. 

Nội dung dự kiến nhân sự Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia là Chủ tịch Quốc hội khóa 13 sẽ được các đại biểu thảo luận tại đoàn.

Cũng trong sáng nay, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi); Nghị quyết về việc chấm dứt hiệu lực thi hành đối với Quy chế hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội và Bộ luật Dân sự (sửa đổi).

Bên cạnh ngày bầu cử được chọn như trên, các ĐBQH cũng đã tán thành số lượng và cơ cấu của Hội đồng bầu cử quốc gia như sau: 21 thành viên gồm Chủ tịch Hội đồng là Chủ tịch QH; 4 Phó chủ tịch gồm 1 Phó chủ tịch QH, Phó chủ tịch nước, 1 Phó thủ tướng, Chủ tịch UB TƯ Mặt trận Tổ quốc VN.

16 ủy viên gồm 3 Phó chủ tịch QH, Trưởng Ban Tổ chức TƯ, Chủ nhiệm UB Kiểm tra TƯ, Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Công an, Trưởng Ban Công tác đại biểu, Chủ nhiệm VPQH, Bộ trưởng Nội vụ, Bộ trưởng Thông tin Truyền thông, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ VN, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động VN, Chủ tịch Hội Nông dân VN, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh VN, Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Đồng thời, UB Thường vụ QH giới thiệu ông Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch QH khóa 13 để QH bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Các ĐBQH sẽ thảo luận tại đoàn về dự kiến nhân sự này trước khi bỏ phiếu bầu Chủ tịch Hội đồng chiều nay.

Cũng trong chiều nay, QH sẽ nghe và thảo luận tại đoàn về dự kiến nhân sự Tổng thư ký QH, để bầu vào ngày mai.

Theo Một thế giới