Quốc hội nghỉ họp sớm buổi sáng vì ít đại biểu phát biểu

Ở phần thảo luận chỉ có 4 đại biểu Đỗ Văn Vẻ (Thái Bình), Trần Du Lịch (TP.HCM), Huỳnh Minh Hoàng (Bạc Liêu) và Huỳnh Văn Tính (Tiền Giang) phát biểu. Các đại biểu này có thời gian phát biểu trong khoảng hơn 20 phút và không còn đại biểu nào cho ý kiến thảo luận.
Các đại biểu ra về vào 9g15 sáng 21-10 - Ảnh chụp qua màn hình trực tiếp tại trung tâm báo chí Quốc hội
Các đại biểu ra về vào 9g15 sáng 21-10 - Ảnh chụp qua màn hình trực tiếp tại trung tâm báo chí Quốc hội

Sáng nay, Quốc hội (kỳ họp 10, khóa 13) làm việc ngày thứ 2. Theo dự kiến, chương trình làm việc phiên họp buổi sáng dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội (QH) sẽ nghe Bộ trưởng Bộ tài chính Đinh Tiến Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình về dự án Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi).

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của QH Phùng Quốc Hiển trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật này.

Sau đó, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Kế toán (sửa đổi). Cuối cùng, Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Kế toán (sửa đổi). 

Nhưng Tuổi Trẻ cho biết đến 9g15 sáng nay 21-10, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tuyên bố kết thúc phần làm việc buổi sáng. Lý do là có ít đại biểu phát biểu, nêu ý kiến khi thảo luận. Cụ thể, ở phần thảo luận chỉ có 4 đại biểu Đỗ Văn Vẻ (Thái Bình), Trần Du Lịch (TP.HCM), Huỳnh Minh Hoàng (Bạc Liêu) và Huỳnh Văn Tính (Tiền Giang) phát biểu. Các đại biểu này có thời gian phát biểu trong khoảng hơn 20 phút và không còn đại biểu nào cho ý kiến thảo luận.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng việc chỉ có 4 đại biểu phát biểu trong phiên thảo luận Luật kế toán sửa đổi “chứng tỏ các đại biểu có sự thống nhất cao” về dự án Luật kế toán sửa đổi.

Theo Một thế giới