Quốc hội mới sẽ bầu lại Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội

VietTimes – "Các nhân sự như Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ vừa được bầu và phê chuẩn sẽ được Quốc hội khóa XIV bầu lại, và lại tuyên thệ tại Quốc hội mới", Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc chia sẻ tại buổi họp báo công bố kết quả kỳ họp cuối, Quốc hội khóa XIII.

Tổng Thủ ký QUốc hội, Nguyễn Hạnh Phúc.
Tổng Thủ ký QUốc hội, Nguyễn Hạnh Phúc.

Trao đổi với VietTimes, Tổng Thư ký Quốc hội nhấn mạnh rằng, các chức danh lãnh đạo vừa được kiện toàn là của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII.

"Các nhân sự của Quốc hội khóa XIV sẽ được kiện toàn tại các kỳ họp của Quốc hội Khóa XIV. Kể cả các chức danh như Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ của Quốc hội khóa XIV cũng sẽ được Quốc hội khóa XIV bầu, và sẽ lại tuyên thệ tại Quốc hội khóa XIV", ông Phúc trao đổi. 

Về lời tuyên thệ của các chức danh lãnh đạo phải tuyên thệ trước Quốc hội, ông Nguyễn Hạnh Phúc cũng cho biết, lời tuyên thệ của từng lãnh đạo trước Quốc hội đã được quy định cụ thể trong Hiến pháp.

Trước băn khoăn về việc tại sao các tân lãnh đạo chỉ tuyên thệ chứ không công bố chương trình hành động cho nhiệm kỳ của mình. Ông Phúc thông tin, theo quy định, mỗi người tuyên thệ “chỉ có khoảng thời gian là 3 phút và không thể nói dài hơn”.

Còn về chương trình hành động thì sau khi tuyên thệ các tân lãnh đạo cũng có bài phát biểu, nói về các việc sẽ làm, mục tiêu kế hoạch trong nhiệm kỳ của mình - Tổng Thư ký Quốc hội cho hay.

Tổng Thư ký Quốc hội cũng giải đáp băn khoăn về việc tại sao Quốc hội không tiến hành miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Quốc hội của và Nguyễn Thị Kim Ngân, chức danh Phó Thủ tướng của ông Nguyễn Xuân Phúc sau khi được bầu, phê chuẩn giữ các chức vụ mới.

Theo đó, ông Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, vì bà Ngân đã được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội, cũng như ông Phúc đã đã được bầu giữ chức vụ Thủ tướng rồi, nên không cần miễn nhiệm nữa. Bởi lẽ đã là Chủ tịch Quốc hội thì không thể kiêm nhiệm Phó Chủ tịch Quốc hội hay đã là Thủ tướng thì không thể kiêm nhiệm Phó Thủ tướng.

Ông Phúc cũng cho biết thêm rằng, trong quá trình kiện toàn nhân sự tại kỳ họp này, không có đại biểu nào ứng cử và đề cử thêm nhân sự cho các chức danh.

Kỳ họp thứ 11 và cũng là kỳ họp cuối cùng Quốc hội XIII khai mạc ngày 21/3 tại Nhà Quốc hội, Hà Nội. Trải qua 19 ngày làm việc, Quốc hội đã hoàn thành chương trình đề ra với nhiều nội dung quan trọng về công tác xây dựng pháp luật, tổng kết nhiệm kỳ khóa XIII; xem xét quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội và công tác nhân sự Nhà nước.

Cụ thể, tại kỳ họp cuối nhiệm kỳ, Quốc hội đã xem xét và thông qua 7 luật, gồm: Luật tiếp cận thông tin; Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi); Luật báo chí (sửa đổi); Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi), Luật dược (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật thuế giá trị gia tăng; Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế; Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi).

Đồng thời, Quốc hội cũng dành thời gian để: i) xem xét, đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2015, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 – 2015 và quyết định kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020; quyết định kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2016-2020; ii) xem xét các báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2011-2016 của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao; iii) phê chuẩn Thỏa thuận về việc cấp thị thực giữa Việt Nam và Hoa Kỳ; iv) Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; Ủy ban thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII.

Đáng chú ý, tại kỳ họp cuối cùng này, Quốc hội cũng đã dành thời gan để để kiện toàn nhân sự lãnh đạo Nhà nước. Quốc hội đã bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, 2 Phó Chủ tịch Quốc hội, 7 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao, Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm 5 Ủy ban của Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước; phê chuẩn việc bổ nhiệm 3 Phó Thủ tướng Chính phủ, 18 Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ; Phê chuẩn về danh sách 2 Phó Chủ tịch và 13 Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia và danh sách 1 Phó Chủ tịch và 3 Ủy viện Hội đồng Quốc phòng – An ninh.

Hữu Vinh