Quốc hội lần đầu lập đoàn giám sát BOT giao thông

VietTimes -- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội vừa quyết nghị lập đoàn giám sát chuyên đề đối với các công trình giao thông theo hình thức BOT. Đây là lần đầu tiên quốc hội thực hiện nội dung giám sát này. 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Đoàn giám sát các dự án BOT của Quốc hội sẽ do ông Vũ Hồng Thanh, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế làm trưởng đoàn. Trong thành phần của đoàn còn có các thành viên của Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Tài chính - Ngân sách, đại diện đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố nơi đoàn sẽ giám sát dự án BOT.

Ngoài ra, đoàn giám sát của Quốc hội sẽ mời các đại diện của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Kinh tế Trung ương, Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ, Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam, Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam, Viện Kinh tế Việt Nam... tham gia hoạt động giám sát của đoàn.

Phạm vi giám sát của đoàn là việc thực hiện chính sách, pháp luật về triển khai đầu tư, xây dựng và khai thác các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng BOT trên phạm vi cả nước trong giai đoạn các năm 2011 - 2016,

Mục đích của giám sát là rà soát, đánh giá hệ thống chính sách, pháp luật về khuyến khích đầu tư và khai thác các dự án giao thông theo mô hình BOT. Đánh giá việc triển khai, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến nội dung trên trong giai đoạn từ năm 2011 - 2016; những kết quả đạt được, đặc biệt là kết quả sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước thông qua trái phiếu chính phủ cho tuyến quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh giai đoạn 2014-2016; những hạn chế, bất cập và nguyên nhân của hạn chế, bất cập. Xác định trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương và cá nhân liên quan.

Trên cơ sở kết quả của đợt giám sát, sẽ đề xuất, kiến nghị hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật và những giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về khuyến khích đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức BOT, kiến nghị để hoàn thiện các hình thức đầu tư khác như hình thức hợp tác công tư (PPP), xây dựng-chuyển giao (BT)…và báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp tháng 8/2017.