Quốc hội duyệt chi 2 triệu tỉ đồng cho đầu tư phát triển 5 năm tới

VietTimes -- Sáng 9/11, 86,64% đại biểu Quốc hội đã thông qua Nghị quyết kế hoạch tài chính 5 năm, giai đoạn 2016 - 2020, với ngân sách lên tới 2 triệu tỷ đồng.

 

428/438 số đại biểu tham gia biểu quyết đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016 – 2020.
428/438 số đại biểu tham gia biểu quyết đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016 – 2020.

Mục tiêu ưu tiên của Nghị quyết lần này là phải bảo đảm an toàn nợ công, với mục tiêu: nợ công hàng năm không quá 65% GDP, nợ Chính phủ không quá 54% GDP, nợ nước ngoài của quốc gia không quá 50% GDP; nghĩa vụ trả nợ nước ngoài của quốc gia dưới 25% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ và nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Chính phủ (không bao gồm cho vay lại) không quá 25% so với tổng thu ngân sách nhà nước hàng năm.

Tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước cả giai đoạn 2016 - 2020 được đặt ra tại Nghị quyết là không quá 3,9% GDP, trong đó bội chi ngân sách T.Ư không quá 3,7% GDP và bội chi ngân sách địa phương không quá 0,2% GDP. Phấn đấu giảm mạnh bội chi ngân sách nhà nước để đến năm 2020 không quá 3,5% GDP, nhằm thực hiện cân đối ngân sách nhà nước tích cực, bảo đảm nợ công trong giới hạn cho phép.

Trong các giải pháp thực hiện, Nghị quyết đặt yêu cầu kiểm soát chặt chẽ các chỉ tiêu nợ công trong giới hạn cho phép; hạn chế tối đa cấp bảo lãnh Chính phủ cho các khoản vay mới; kiểm soát chặt chẽ bội chi và nợ chính quyền địa phương; bố trí nguồn đảm bảo trả nợ đầy đủ, đúng hạn. Không chuyển vốn vay về cho vay lại, bảo lãnh Chính phủ thành vốn cấp phát ngân sách nhà nước.

Nghị quyết cũng nêu rõ việc không sử dụng ngân sách nhà nước để cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, xử lý nợ xấu hệ thống ngân hàng thương mại nhà nước, cấp vốn điều lệ cho tổ chức tín dụng thương mại hoặc đóng góp cổ phần tại các tổ chức tài chính quốc tế. Các khoản vay mới chỉ thực hiện sau khi đã đánh giá đầy đủ tác động lên quy mô nợ công và khả năng trả nợ trong trung hạn.

Ngoài ra, Nghị quyết cũng vạch ra mục tiêu cụ thể về tổng chi ngân sách nhà nước cả giai đoạn 2016 - 2020 khoảng 6.864 nghìn tỉ đồng, tăng khoảng 1,65 lần so với giai đoạn 2011 - 2015; bảo đảm tỷ lệ huy động vào ngân sách nhà nước không thấp hơn 23,5% GDP, trong đó thuế, phí, lệ phí khoảng 21% GDP; tỷ trọng thu nội địa bình quân khoảng 84 - 85% tổng thu ngân sách nhà nước.

Quốc hội cũng quyết nghị việc từng bước cơ cấu lại chi ngân sách theo hướng tích cực. Tổng chi ngân sách nhà nước cả giai đoạn 2016 - 2020 khoảng 8.025 nghìn tỉ đồng, trong đó, tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển chiếm bình quân khoảng 25 - 26% tổng chi ngân sách nhà nước; giảm tỷ trọng chi thường xuyên xuống dưới 64% tổng chi ngân sách nhà nước. Ưu tiên đảm bảo chi trả nợ, chi dự trữ quốc gia.

Được biết, số tiền để Quốc hội đầu tư cho phát triển cho nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 sẽ được chi từ nguồn trái phiếu Chính phủ là 260.000 tỉ đồng (bao gồm 60.000 tỉ đồng còn lại của giai đoạn 2014 - 2016), từ nguồn vốn ngoài nước là 300.000 tỉ đồng, từ nguồn bán bớt phần vốn Nhà nước tại một số doanh nghiệp là 250.000 tỉ đồng (bao gồm cả 10.000 tỉ đồng dự kiến bù hụt thu ngân sách T.Ư năm 2015 nhưng chưa sử dụng).