Quốc hội có thể giảm, xóa nhiều mức thuế để kích thích kinh doanh

VietTimes -- Bộ Tài Chính đang dự thảo Nghị quyết về một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp để trình Quốc hội thông qua. Theo đó, nhiều sắc thuế sẽ giảm, nhiều khoản nợ thuế sẽ được xóa
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Cụ thể, theo dự thảo này, doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng - căn cứ trên doanh thu của năm trước liền kề - áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 17% kể từ 1/1/2017 đến hết 31/12/2020. Tương tự, doanh nghiệp khởi nghiệp cũng được áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp này trong thời gian tương ứng.

Ngoài ra, doanh nghiệp có lãi từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư (trừ chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác khoáng sản) được bù trừ với lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh (trừ trường hợp thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp) kể từ ngày 1/1/2017 đến hết 31/12/2020.

Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới cung cấp dịch vụ phần mềm được áp dụng thuế suất 10% trong 15 năm, miễn thuế trong 4 năm và giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong 9 năm tiếp theo kể từ ngày 1//1/2017 đến hết 31/12/2020.

Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ thuộc sở hữu Nhà nước đã bán cho người đang thuê, bị hư hỏng nặng, có nguy cơ sụp đổ, không bảo đảm an toàn cho người sử dụng để bán, cho thuê, cho thuê mua theo quy định của Luật Nhà ở được áp dụng thuế suất thuế 10% theo kể từ ngày 1//1/2017 đến hết 31/12/2020..

Về thuế thu nhập cá nhân, dự thảo này đề xuất giảm 50% thuế thu nhập cá nhân phải nộp đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của các cá nhân nhân lực công nghệ cao làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin thuộc lĩnh vực công nghệ cao, ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp, chế biến nông sản theo kể từ ngày 1//1/2017 đến hết 31/12/2020.

Bên cạnh đó, dự thảo đề xuất xóa nợ tiền chậm nộp thuế đối với doanh nghiệp cung ứng hàng hoá, dịch vụ được thanh toán bằng vốn ngân sách nhà nước hoặc có nguồn chi từ ngân sách nhà nước nhưng chưa được Nhà nước thanh toán.  Xóa nợ, khoanh nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đối với người nộp thuế đã giải thể, phá sản hoặc bỏ kinh doanh trong giai đoạn từ 01/01/2014 đến 31/12/2015.

Xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt của hộ, cá nhân kinh doanh đã bỏ kinh doanh trước ngày 01/01/2014 và khoanh nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt của hộ, cá nhân kinh doanh đã bỏ kinh doanh trong giai đoạn từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/12/2015.