Quốc Cường Gia Lai (QCG) lãi 48 tỷ đồng nửa đầu năm 2020

VietTimes – Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, doanh thu thuần của QCG đạt 1.028 tỷ đồng, tăng gấp 1,8 lần so với cùng kỳ năm 2019. 
Quốc Cường Gia Lai lãi 48 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2020 (Nguồn: QCG)
Quốc Cường Gia Lai lãi 48 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2020 (Nguồn: QCG)

CTCP Quốc Cường Gia Lai (Mã Ck: QCG) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2020.

Theo đó, quý 2/2020, doanh thu thuần của QCG đạt 946 tỷ đồng, tăng gấp 4,8 lần so với cùng kỳ năm 2019. Lợi nhuận sau thuế đạt 18 tỷ đồng, giảm 42% so với cùng kỳ năm trước.

Được biết, trong quý 2, chi phí tài chính của QCG tăng gấp 22 lần so với cùng kỳ năm ngoái, lên mức 11 tỷ đồng. Bên cạnh đó, chi phí bán hành cũng tăng 14 lần lên mức 71 tỷ đồng. Do đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của QCG chỉ đạt 19 tỷ đồng, giảm 48% so với cùng kỳ năm 2019.

QCG cho biết, doanh thu trong quý 2/2020 tăng do công ty tăng bàn giao căn hộ cho khách hàng. Mặt khác, lợi nhuận giảm so với cùng kỳ do doanh thu của thủy điện giảm, đồng thời tình hình khó khăn do dịch bệnh Covid-19 kéo dài chi phí phát sinh.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, doanh thu thuần của QCG đạt 1.028 tỷ đồng, tăng gấp 1,8 lần so với cùng kỳ năm 2019. Lợi nhuận trước thuế đạt 49 tỷ đồng, tăng 7 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế tăng 30% đạt mức 48 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/6/2020, tổng tài sản của QCG đạt 10.611 tỷ đồng, trong đó hàng tồn kho đạt 7.280 tỷ đồng, chiếm 68% tổng tài sản. Cụ thể, bất động sản dở dang là 6.801 tỷ đồng, chủ yếu bao gồm các khoản chi phí đền bù, tiền sử dụng đất, chi phí xây dựng cà các chi phí khác liên quan trực tiếp đến các dự án.

Về cơ cấu nguồn vốn, tính đến cuối quý 2/2020, nợ phải trả của QCG đạt 6.404 tỷ đồng, trong đó phải trả ngắn hạn khác là 4.679 tỷ đồng, bao gồm 2.882 tỷ đồng tiền nhận từ Sunny cho dự án Phước Kiển và các khoản phải trả khác như 422 tỷ đồng phải trả cho CTCP BĐS Hiệp Phúc,…

Vốn chủ sở hữu của QCG đến ngày 30/6/2020 đạt 4.207 tỷ đồng, giảm gần 70 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm.

Năm 2020, QCG đặt kế hoạch doanh thu thuần đạt 900 tỷ đồng, tăng 5% so với thực hiện năm 2019, lợi nhuận trước thuế tăng 28% lên đạt 100 tỷ đồng. Như vậy, nửa đầu năm 2020, QCG đã vượt kế hoạch doanh thu và hoàn thành 50% kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm 2020.

QCG cho biết, năm 2020 sẽ tiếp tục triển khai các dự án đã góp vốn, hoàn thiện các thủ tục pháp lý dự án, đẩy nhanh tiến độ xây dựng, bán hàng theo đúng kế hoạch đã đề ra./.