Dự án Phước Kiển giờ của ai?

Dự án Phước Kiển giờ của ai?

VietTimes – Nguồn tiền “tươi” gần 2.900 tỷ đồng từ Sunny đã giúp QCG vượt qua giai đoạn khó khăn, nếu không muốn nói là căng thẳng về dòng tiền. Song, viễn cảnh “không biết sẽ đi đâu về đâu” của dự án Phước Kiển đang đẩy QCG và đối tác Sunny vào thế khó.