Quảng Nam: Xem xét huỷ bỏ dự án sử dụng đất treo quá 3 năm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành chỉ thị, yêu cầu các địa phương rà soát điều chỉnh hoặc hủy bỏ các dự án, công trình có trong kế hoạch sử dụng đất hằng năm mà đã quá 3 năm nhưng chưa thực hiện.

Nút giao thông nối QL1A, đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi với khu công nghiệp Chu Lai (Quảng Nam)
Nút giao thông nối QL1A, đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi với khu công nghiệp Chu Lai (Quảng Nam)

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Chỉ thị về việc tăng cường quản lý đất đai, xây dựng trên địa bàn vùng Đông tỉnh Quảng Nam, nhằm tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất đai, xây dựng tại địa bàn vùng Đông Nam của tỉnh và khắc phục những vướng mắc trong công tác quản lý, giám sát của các cấp chính quyền nhằm đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ của người sử dụng đất tại các địa phương.

Chỉ thị yêu cầu UBND các huyện, thị xã, TP trong địa bàn vùng Đông của tỉnh thực hiện việc rà soát, đánh giá tình hình triển khai thi hành pháp luật về đất đai, quản lý xây dựng ở cấp xã, phường, thị trấn. Trên cơ sở kết quả rà soát, UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thị xã, TP có kế hoạch, biện pháp cụ thể để chấn chỉnh, xử lý, khắc phục kịp thời những tồn tại, bất cập, hạn chế trong thực hiện từng nội dung nhiệm vụ quản lý đất đai, xây dựng ở địa phương.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các địa phương kiểm tra, giám sát thực hiện quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất ở các cấp, các đối tượng sử dụng đất. Đặc biệt, Chủ tịch tỉnh yêu cầu các rà soát điều chỉnh hoặc hủy bỏ các dự án, công trình có trong kế hoạch sử dụng đất hằng năm mà đã quá 3 năm nhưng chưa thực hiện theo quy định của pháp luật để đảm bảo quyền lợi của người sử dụng đất.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương chấn chỉnh và xử lý kịp thời hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý đối với tổ chức, cá nhân thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận không đúng quy định của pháp luật.

Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện trường hợp cố tình hợp thức hoá hồ sơ để công nhận quyền sử dụng các loại đất không đúng nguồn gốc, thời điểm… thì Chủ tịch UBND cấp xã phải chịu trách nhiệm trước UBND các huyện, thị xã, TP và UBND tỉnh.