Quảng Nam: Sẽ hoàn thành tích hợp SSO phiên bản web và mobile trước ngày 31/3

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Từ nay đến 31/3, Hệ thống trung tâm Điều hành thông minh (IOC) Quảng Nam sẽ hoàn thành đồng bộ dữ liệu giữa phiên bản trên Web và phiên bản trên Mobile để phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh.
Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) Quảng Nam
Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) Quảng Nam

UBND tỉnh Quảng Nam vừa yêu cầu các sở ban ngành, đơn vị, các địa phương tiếp tục rà soát các phần mềm chuyên ngành đang sử dụng để cung cấp, chia sẻ dữ liệu bằng API qua trục tích hợp dữ liệu cấp tỉnh (LGSP) báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/3 và tăng cường khai thác dữ liệu trên Hệ thống LRIS, IOC phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của đơn vị.

Văn phòng UBND tỉnh sẽ là đầu mối chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh, Kho Bạc nhà nước tỉnh và Viễn thông Quảng Nam triển khai thiết lập Dashboard số liệu thu, chi ngân sách hàng ngày trên cơ sở báo cáo nhanh của các đơn vị và kết nối API từ hệ thống thông tin Báo cáo ngân sách của Bộ Tài chính, thời gian hoàn thành trước 31/3.

Ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - yêu cầu Viễn thông Quảng Nam hoàn thiện Hệ thống trung tâm Điều hành thông minh (IOC), thực hiện đồng bộ dữ liệu giữa phiên bản trên Web và phiên bản trên Mobile (tích hợp SSO đối với phiên bản Mobile) và hoàn thành trước 31/3, để phục vụ công tác quản lý điều hành trên nền tảng số.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam giao cho Sở KH&ĐT tỉnh chủ trì, phối hợp với ác sở, ban, ngành, đơn vị, hợp nhất biểu mẫu báo cáo KT-XH; khung đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu phát triển KT-XH cấp tỉnh và khung đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu phát triển KT-XH cấp huyện theo quy định của UBND tỉnh để đề xuất, tham mưu điều chỉnh các chỉ tiêu báo cáo KT-XH, đảm bảo phục vụ tốt công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và điều hành của các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, TP trước ngày 31/3.